Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Değişikliği

“Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” değiştirildi.

“Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” değiştirildi.

Söz konusu yönerge değişikliği ile kurumların borçlanma oranında, Borçluluk Süresi Katsayısı Tablosunda, Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Tablosunda, Mali Büyüklük Katsayısı Tablosunda değişiklikler yapıldı.

Yönerge değişikliği 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulduğundan, 2011 yılı Mayıs ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2011 yılı Nisan ayı Yönetici Birim Performans Katsayısının hesaplamasında Yönerge değişikliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmekte.

 

Değişiklikler

Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge (Değişiklik İşlenmiş Hali)