Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi Yapmayan Kurumlar

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Kurum Verimlilik Katsayısı Hesaplanmasına Esas, Yeni Performans Takip Sistemine

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Kurum Verimlilik Katsayısı Hesaplanmasına Esas, Yeni Performans Takip Sistemine

Veri Girişi Yapmayan Kurumlar Listesini yayımladı.

İl Performans ve Kalite koordinatörlüğü Başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından 2010 yılı 2. Dönem kurum verimlilik katsayısının “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” göstergesi için,  Veri Girişi Yapmayan Kurumlar Listesi hazırlanıp, listede yer alan kurumların gösterge puanının “0” olarak esas alınacağı bildirildi.

Liste