Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi’ni yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi’ni yayımladı.

REHBER ÖZETİ

Bu kitap, 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın parametrelerinden biri olan planlamanın; sağlık tesislerinin yerleşiminin ve yatak kapasitelerinin uzun vadeli öngörülerini içermektedir.

 • Bu planlama ile hastaların kendi bulundukları Sağlık Hizmet Bölgeleri içerisinde gerek duydukları tüm sağlık hizmetlerini, en uygun fiziksel ortamlarda ve en son teknoloji ile almaları amaçlanmış, hasta ve çalışan memnuniyetinin üst seviyelere taşınması hedeflenmiştir.
 • Kitabın giriş kısmında sağlık hizmet sunumunda planlamayı politika haline getiren diğer ülkelerin durumları incelenmiştir. Ülkelerin kendi sağlık projeksiyonlarını hangi mantıklar çerçevesinde geliştirdikleri değerlendirilmiştir.
 • Ardından, ülkemizin sağlık hizmetinin planlamasına nasıl yaklaşıldığı ve bu yaklaşım doğrultusunda 29 Sağlık Hizmet Bölgesi’nin hangi gerekçelerle ortaya çıktığı ve ne şekilde yapılandığı irdelenmiştir.
 • Planlama kapsamının en önemli unsuru olan hastanelerin rollerinin neler olması gerektiği, hastanelerin rollerine göre Sağlık Hizmet Bölgeleri içerisinde nasıl dağılım göstermeleri gerektiği ve hastanelerden beklentiler tariflenmiştir.
 • Özellikli sağlık hizmetleri için (acil servis, yoğun bakım, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, yanık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kemik iliği nakli gibi) diğer ülkelerin yaklaşımları da göz önünde bulundurularak ülkemizde yapılması gereken hamleler öngörülmüştür.
 • Öncelikle Türkiye geneli için mevcut hastanelerin Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektöre göre dağılımları incelenmiş ve mevcut planlama çerçevesinde varılacak nihai hedefler belirlenmiştir.
 • Halen mevcut olan 29 Sağlık Hizmet Bölgesi’nin detaylı özetleri çıkarılmıştır. Bu özetlerde;
 • Öncelikle bölgenin içerdiği iller, illerin nüfusları ve toplam bölge nüfusu verilmiş ve hangi gerekçelerle bölge merkezinin belirlendiği açıklanmıştır.
 • Bölge merkezi konumundaki ilden başlamak üzere bölgede bulunan bütün illerin mevcut kapasite durumları, hem Sağlık Bakanlığı, hem üniversite, hem de özel sektör yönünden incelenmiştir. Ayrıca illere bağlı olarak belirlenen güçlendirilmiş ilçelerin hangileri olduğu hakkında da bilgisunulmuştur. Bölümün en sonunda da bölgenin genelinin mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir.
 • Bölge merkezi konumundaki ilin hastanelerinin mevcut fiziki durumları incelenmiştir.
 • Yapılan bölge planlamasına göre, özellikli hizmetlerin bölge merkezinde verilmesi prensibi de göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı’nca bölge merkezine yapılacak yeni yatırımlar açıklanmış ve merkezin nihaideki kapasite durumu Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektör yönünden netleştirilmiştir.
 • Aynı şekilde bölgedeki diğer illerin nihai durumları da belirtilmiştir.
 • Bölge genelinde özel sektörün halen üstlendiği ve yeni yatırımlarla gelecekte üstleneceği roller ifade edilmiş ve bölgenin genelinin nihai durumu ile birlikte bölge özetleri sonlandırılmıştır.

Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi için tıklayınız…