Yaşlanma ve Yaşlılık Kongresi Bursa’da

Türkiye, uluslararası “Yaşlanma ve Yaşlılık” kongresine ev sahibi olacak.

Türkiye, uluslararası “Yaşlanma ve Yaşlılık” kongresine ev sahibi olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen ve 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongreye, 40 ülkeden 500 bilim adımı katılacak.

Kongrede, “Sağlıklı yaşam, yaşlı hakları ve yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gerekenler” masaya yatırılacak.

Başkanlığını Prof. Dr. Zeki Karagülle’nin üstlendiği kongreye Endonezya Sosyal İşler Bakanı, AB Yaşlanma Konseyi Temsilcisi, Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi, D-8 ülkeleri temsilcisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İran ve Yemen Sağlık Bakanı yardımcıları, başta olmak üzere ABD, Yunanistan, Lübnan, Mısır, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerden üst düzey yöneticileri de katılacak.

A. Eşref Uzundere’nin haberine göre, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Tarihi Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlediği basın toplantısında, Kongre programı konusunda açıklamalarda bulundu. “Uluslararası “Yaşlanma ve Yaşlılık” kongresinin Bursa’da yapılmasının, Türkiye’nin sağlık alanında bölgesinde geldiği konumu göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirten Vali Harput “Sağlık turizminin çeşitli boyutlarının ele alınacağı kongrede uluslar arası üst düzey yetkililerinin katılımıyla ‘mini bir dünya zirvesi’ olduğunu söyledi.

Harput, kongrede; “Yaşlanma ve sağlık turizminde bölgesel yapılandırmaların rolü”, “Sağlık Turizminde Sosyal Politikalar”, “Geriatri ve Gerontoloji”, “Sağlık Turizminde Akreditasyon ve Teşvikler”, “Yaşlılar ve Teknoloji”, “Başarılı Yaşlanma”, “Bölge Ülkelerinde Sosyal Politikalar” gibi konular ele alınarak toplam 17 panel ve oturumda tartışılacağını bildirdi.

BM ve Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yaşlanma ve Yaşlılık” konusunda bölgesel işbirliği yapılması yönündeki çağrı ve yönlendirmelerinden yola çıkarak, konuyu bölgesel temelde ele alınmasının gerekliliğine inanarak yola çıktıklarını anlatan Vali Harput şöyle konuştu:

“ Kongreyle; birbirine gerek kültür gerekse ekonomik ve siyası çıkar açısından yakın komşu ve kardeş topluluklarla tecrübe ve birikimlerini paylaşmak, karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve mümkün olduğunca bölgesel eylem planları oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Kongre, Bursa’nın her yönüyle en iyi şekilde tanıtımına katkı sağlayacaktır. Sağlık turizminin hedef kitlesine istatistikî olarak bakıldığında; her yüz kişiden 70’i, 65 üstü yaşlı bireyleri ifade etmektedir. İleriki süreçlerde yıllara ve ülkelere göre, bu oranlarda artışlar gözlenmektedir. Dünya genelinde sayıları hızla artan bir yaşlı nüfus ile karşı karşıya bulunuyoruz.”

“ Dünya’da 60 yaş üstü kişilerin dünya nüfusuna oranı 1/10’dur. Bu rakamın 2050 yılında 2 milyar olacağı temel veri olarak alındığında, gerek hükümetlerin, gerekse sivil toplum örgütlerinin, ivedilikle iş dünyası ve diğer paydaşlarla birlikte masa başına oturarak gereken önlemleri alması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” ‘diyen Vali Harput, BM tarafından İlki 1982 yılında Viyana’da, ikincisi 2002 yılında Madrid’te düzenlenen Dünya Yaşlanma Asamble sin’inde her ülkenin “ulusal yaşlanma eylem planı yapmasının” önemine dikkat çektiğini hatırlattı.

TÜİK 2010 verilerine göre, 73 milyon civarında olan Türkiye nüfusunun 6,2 milyonu 0-4 bebek yaş, 12,7 milyonunu 5-14 çocuk yaş, 18,9 milyonu 15-29 genç yaş, 21 milyonu 30-49 orta yaş, 4 milyonu 50-55 yaşlı adayı, 5 milyonu 55-65 erken yaşlı, 4,5 milyonu 65-85 yaşlı ve 0,5 milyonu da ileri yaşlı gurubu oluşturduğunu bildiren Vali Harput,“Yaklaşık olarak 15 milyona yakın büyük bir yaşlı nüfus gurubuyla karşı karşıyayız. Bu sayı pek çok Avrupa ülkesinin genel nüfusundan daha fazladır. Durum bu olduğu halde hala ülke nüfusunun büyük bir kısmı genç olduğunu söylemek ne derecede gerçeklerle örtüşmekte sorusunu gündeme getirmektedir” diye konuştu.

kentgazetesi

Türkiye ve Bursa’da ilk defa yapılacak uluslararası “Yaşlanma ve Yaşlılık” kongresine ev sahibi… Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen ve 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongreye, 40 ülkeden 500 bilim adımı katılacak.