Veri girişi yapmayan kurumlar

Veri girişi yapmayan kurumlara 13 Temmuz’a kadar süre…

Veri girişi yapmayan kurumlara 13 Temmuz’a kadar süre…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum verimlilik katsayısının tespitinde, kurum verimlilik göstergelerinden birisi olan “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” göstergesine, mezkûr Yönergenin 13 üncü maddesi uyarınca koordinatörün başkanlığındaki bir komisyon tarafından Bakanlıkça veri girişine ilişkin yayımlanan liste esas alınarak puan verilmesi gerekmekte.

Komisyonun 2011 yılı 1. Dönem kurum verimlilik katsayısı hesaplamasında “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” göstergesi için, Bakanlıkça ekte belirtilen Veri Girişi Yapmayan Kurumlar Listesinde yer alan kurumlara (0) puan vermesi gerektiğinden listede adı geçen kurumların mağdur olmalarını önlemek amacıyla 13.07.2011 tarih saat 17:00 ‘ye kadar veri girişi yapmaları için süre verildi.

Bu çerçevede; Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak kurumların Yeni Performans Takip Sistemine veri girişinin titizlikle ve zamanında yapılması büyük önem taşıdığı belirtilmekte.

Veri girişi yapmayan kurumlar listesi