Value in Health

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Alan: Sağlık, sağlık sonuçları değerlendirilmesi, farmakoekonomi

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Alan: Sağlık, sağlık sonuçları değerlendirilmesi, farmakoekonomi

Dergi editörü: Josephine Mauskopf, PhD
RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC
jmauskopf@rti.org

Yayıncı: Blackwell Publishing Incorporated

Yayın Türü: Bilimsel makaleler (hakemli dergi)

Yıllar: 1998-2009

Etki Faktörü (Impact Factor): 3,009

Value in Health, “The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)’’ tarafından iki ayda bir yayınlanmaktadır. Dergi, farmakoekonomi ve sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili alanların gelişmesini desteklemekte ve sağlık hizmetlerinde söz sahibi kişilere kanıta dayalı kararlar vermelerinde yardımcı olan makale, kavram ve fikirleri sunmaktadır.

Sağlık hizmetleri sektöründe öncü konumunda olanlar, farmakoekonomik çalışmalara, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesine ve sağlık hizmetleri kaynaklarının paylaşımı ile alternatif tedavilerin ve müdahalelerin değerlendirmesinde onlara kılavuzluk edebilecek bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Value in Health yöntemsel, etik ve teorik olarak güvenilir farmakoekonomi ve araştırma sonuçlarının değerlendirildiği çalışmaları teşvik etmektedir. Derginin vizyonu araştırıcılar ile karar alma yetkisine sahip olan bireyleri bir araya getirerek bilimi uygulamaya dönüştürmektir.

Value in Health, sağlık hizmetlerinde en önemli amaç olan bireylerin ve toplumun bir bütün olarak sağlık durumunun iyileştirilmesinde kullanılacak mevcut kaynakların, sağlık ile ilişkili refahı arttıracak şekilde paylaştırılması temellerine dayanan tüm makalelere açıktır.

Sağlık teknoloji değerlendirmelerini multidisipliner bir bakış açısı gerektirdiğinden Value in Health, sadece ekonomi alanından yazılara değil bunun yanı sıra davranış psikolojisi, sosyoloji, etik, klinik tedavi alanları ile sağlık hizmetleri müdahalelerinin sağlık sonuçlarının değerlendirilmesinin kalitesini ve güvenilirliğini arttıran diğer yazılara da yer vermektedir.

Dergide aşağıdaki konular ile ilgili yazılar yer almaktadır:

 • Maliyet-fayda, maliyet-etkililik, maliyet-kar ve yaşam kalitesi çalışmaları
 • Tıbbi alanda kullanılan rehberler
 • Hastalık yönetimi
 • Eleştirel derlemeler
 • Sağlık politikası uygulamaları
 • Tutarlı modellere, deneysel çalışmalara ve pragmatik ya da sağlık politikalarını etkileyen teorik çalışmalara dayanan araştırma yayınları

Value in Health’in hedefi, editörlerin ve bilirkişilerin değerlendirmelerini sadece taslağın gözden geçirilmesinde değil, farmakoekonomi ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi alanlarında araştırıcıların iletişimini teşvik etmek için de kullanarak yüksek bilimsel bir standart yakalamaktır. Value in Health, maliyet ve yaşam kalitesi kavramlarındaki problemlere dikkat çekmeyi ve yeni, yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Aşağıdaki veritabanlarında indekslenen Value in Health’in tüm yayınlarına ücretsiz kayıt ile Wiley InterScience üzerinden ulaşılabilmektedir.

 • Index Medicus/MEDLINE
 • Current Contents/Social & Behavioral Sciences
 • SciSearch/SCI Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • International Pharmaceutical Abstracts
 • Embase/Excerpta Medica ve PsychInfo/Psychological Abstracts

Referanslar:

1.  http://www.ispor.org/publications/value/editorial.asp

2.  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15244733&tip=iss&clean=0

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1098-3015