Türkiye’de Diyabetin Toplumsal Yükü

Diyabet ve komplikasyonlarının sosyal güvelik sistemine maliyeti konusunda yapılan model bir çalışmaya göre diyabet tedavisine eşlik eden komplikasyonların başında kardiyovasküler komplikasyonlar geliyor.

Diyabet ve komplikasyonlarının sosyal güvelik sistemine maliyeti konusunda yapılan model bir çalışmaya göre diyabet tedavisine eşlik eden komplikasyonların başında kardiyovasküler komplikasyonlar geliyor.

47. Ulusal Diyabet Kongresinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İlkova’nın oturum başkanlığını yaptığı “Türkiye’de Diyabetin Toplumsal Yükü, Hastalık Yönetimi ve Maliyet Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı oturumda konuşan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden Doç. Dr. Simten Malhan, diyabet ve ilişkili komplikasyonlarının maliyetinin, toplam SGK harcamaları içinde önemli bir bölümü oluşturduğunun tahmin edilebileceğini söyledi.

7095 hastanın gerçek hayat verileri kullanılarak yapılan “Türkiye’de Tip 2 Diyabet Komplikasyonlarının Maliyeti” başlıklı çalışmada, diyabet hastalarının hastalıklarına eşlik eden kardiyovasküler, böbrek, göz ve nörolojik komplikasyonların doğrudan maliyeti araştırıldı. Diyabet tedavisine eşlik eden komplikasyonlar arasında yer alan kardivasküler komplikasyonların, toplam maliyetler içindeki oranının yüzde 32.6 olduğunu belirten Doç. Dr. Malhan, diyabetin toplam maliyeti içinde böbrek komplikasyonlarının yıllık doğrudan maliyetinin yüzde 25, göz komplikasyonlarının oranının yüzde 6.4 ve nörolojik komplikasyonların oranının ise yüzde 6 olarak tahmin edilebileceğini vurguladı.

Çalışmada ayrıca, diyabetin sosyal güvenlik sistemine oluşturduğu yıllık doğrudan maliyetin sadece yüzde 10.9’unu diyabetin tedavisine yönelik ilaçların oluşturduğu ortaya çıktı.

Çalışma 1 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında diyabet tedavisi gören 7095 hastanın verileri incelenerek hazırlandı. Diyabetin maliyeti ile ilgili ilk kez bu tür bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Malhan, “Bu sonuçlar, diyabet maliyetlerinin yönetiminde, komplikasyonların azaltılmasının önemine işaret etmektedir” diye konuştu.

Çalışma verileri incelendiğinde, diyabet ve komplikasyonlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na maliyetinin 13 milyar TL’ye yakın olabileceği tahmin ediliyor.

Aynı oturumda araştırma sonuçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ ise bugün yüzde 14’lere ulaşan diyabet prevalansına sahip bir ülke olarak diyabetin hem hastaya hem de devlete yükünü azaltabilmek için iyi ve doğru tedavinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Karşıdağ “Araştırmada da ortaya çıktığı gibi diyabete eşlk eden komplikasyonların maliyeti diyabetin doğrudan tedavisinden daha fazla” dedi. Diyabette insülin tedavisinin önemine de değinen Prof. Dr. Karşıdağ, insüline geç başlanmasının diyabete eşilk eden komplikasyonlar açısından olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

2010 yılında açıklanan “Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalışması II” (TURDEP II) sonuçlarına göre Türk erişkin toplumunda 90’ların sonunda yüzde 7.2 olan diyabet görülme sıklığının yüzde 13.7’ye yükseldiği gözlenmişti. Çalışmada ayrıca yedi milyon kişinin diyabet ve komplikasyonlarından etkilendiği ancak sadece 4.3 milyon kişinin tanı aldığı açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ise Türkiye’de diyabetin artış hızının dünya ve Avrupa genelinin üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Diyabetle mücadeleyi öncelikli konuların başına alan Sağlık Bakanlığı da bu çerçevede 2009 yılında Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nı (2011 – 2014) başlattı.