Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri duyurusu

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Kurulması konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Kurulması konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Söz konusu duyuru:

İlgi: 18/02/2011 tarih ve 7924 sayılı yazı.

Ülkemizde ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, psikososyal destek hizmetleri verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde, evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için, Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere ruh sağlığı merkezlerinin kurulması, işleyişi, asgari fiziki şartları ile bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” 16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgi yazımızda her ilde bir adet toplum ruh sağlığı merkezinin 2011 yılı Mart ayı sonuna kadar açılış işlemlerinin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiş olup; geri dönüş yapan illerin çeşitli nedenlerle toplum ruh sağlığı merkezi kurulumlarını ileri bir tarihte yapılacağı ancak tarihle ilgili bilgi verilmediği görülmüştür.

Bakanlığımız planlamalarına esas oluşturmak üzere ilgi yazımız doğrultusunda toplum ruh sağlığı merkezi oluşturmamış illerin gerekli planlamaları yaparak, tescil işlemleri için 2011 yılı Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığımıza ivedilikle başvurmaları hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

EK