Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG ve BBaG) temelinde 50 hastaneye ilişkin Kasım 2010 dönemi istatistikleri yayımlandı

Teşhisle İlişkili Gruplar(TİG ve BBaG) temelinde 50 hastaneye ilişkin Kasım 2010 dönemi istatistikleri yayımlandı.

TİG İstatistiklerine, TİG Frekans Dağılımlarına ve MDC Dağılımlarına ulaşmak için,

Teşhisle İlişkili Gruplar(TİG ve BBaG) temelinde 50 hastaneye ilişkin Kasım 2010 dönemi istatistikleri yayımlandı.

TİG İstatistiklerine, TİG Frekans Dağılımlarına ve MDC Dağılımlarına ulaşmak için,

Tig İstatistikleriTig Frekans DağılımlarıMDC Dağılımı