Technology Assesment in Healthcare

Ülke: İngiltere

Alan: Tıp

Dergi Editörü: Egon Jonsson

University of Alberta and Institute of Health Economics,

Alberta, Canada

Ülke: İngiltere

Alan: Tıp

Dergi Editörü: Egon Jonsson

University of Alberta and Institute of Health Economics,

Alberta, Canada

Yayıncı: Cambridge University Press

Yayın türü: Makaleler

Yıllar: 1985-2008

Etki Faktörü (Impact Factor): 1.406 (2007, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)

Cambridge University Press tarafından 3 ayda bir yayınlanan International Journal of Technology Assessment in Health Care (IJTAHC) sağlık alanında karar verici durumunda olanlar ve sağlık teknolojisinin ekonomik, sosyal ve etik uygulamalarıyla ilgilenen profesyonellere yönelik bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Health Technology Assessment International’ın (HTAi) resmi yayını olan IJTAHC, sağlık teknolojisinin gelişimi, değerlendirmesi, yayılması ve bu yöntemlerin sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanlarında uygulanması gibi konuları içermektedir. Dergide yer alan makaleler, sağlık hizmetlerinde kullanılan yeni teknolojilerin maliyeti, mevcut kaynakların paylaştırılması ve etik sorunlar gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.

HTAi; akademik kuruluşlar, resmi ve özel kuruluşlar, endüstri, kâr amacı gütmeyen özel sektör ve sağlık kuruluşları gibi sağlık teknolojisi değerlendirmeleri (STD)’ni geliştiren ve uygulayan tüm tarafları bir araya toplamayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedeflediğinden, derginin tanıtımına ve yayınlanmasına önem vermektedir. Derginin okuyucuları, HTAi üyeleri, doktorlar, hemşireler, sağlık hizmetleri alanındaki yöneticiler ve sağlık teknolojilerinin etiğini araştıran akademik çevrelerden oluşmaktadır.

Dergi editörleri klinik, ekonomik, etik, yasal, sosyal, kültürel ve halk sağlığı gibi konuları içeren sağlık politikası ve uygulaması değerlendirmeleriyle ilişkili makaleleri tercih etmektedir. Genel makale ve araştırma raporlarının yanı sıra, teknoloji değerlendirme raporları ve özel konuların düzenli aralıklarla yer aldığı köşeler de yayınlanmaktadır. Son sayılarda yayınlanan makaleler “Yeni ilaçların maliyet etkinliği”, “Yeni teknolojileri hastane düzeyinde benimsemek için fikirler” ve “Sağlık teknolojilerinde etik” gibi konuları içermektedir.

Diğer hakemli dergilerde olduğu gibi, yayınlanma aşamasında öncelikle hakemler tarafından değerlendirilen makaleler, kabul edilip son halini aldıktan yaklaşık 3 hafta sonra internet üzerinden yayınlanmaktadır.

IJTAHC’nin 1999’dan bu yana tüm yayınlarına internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Dergide yayınlanan 2005’ten 2007’ye kadar alıntı yapılabilecek makalelerin ve derlemelerin sayısı 210 ve alıntı sayısı 332’dir. 3 yıllık dönem boyunca alıntıların doküman sayısına oranı 1,58’dir. Bu oran sağlık teknolojilerini konu alan diğer dergilere göre oldukça yüksektir.

Dergi aboneleri, yayınlara basılmış olarak, internet aracılığıyla ya da her iki yöntem yoluyla erişebilmektedir. İnternet üzerinden yayınlara ve daha ayrıntılı bilgiye http://journals.cambridge.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Referanslar:

  1. http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=THC&volumeId=24&issueId=01&iid=1661448
  2. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=14716348&tip=iss&clean=0

http://www.nlm.nih.gov/nichsr/ihcm/04search/search26.html