Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi Tebliği Yayınlandı

tibbicihaztebligi.jpg

“Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 14/07/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

tibbicihaztebligi.jpg

tibbicihaztebligi.jpg

“Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 14/07/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1- İmalatçı/ithalatçı, sağlık kurum ve kuruluşları ve kullanıcılar, uyarı sistemi kapsamındaki tüm iş ve işlemler için tebliğ hükümleri doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

2- İmalatçı ve ithalatçılar, Bakanlığa yapacakları olumsuz olay bildirimlerinde “Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi” linkinde bulunan formları kullanmak zorundadırlar.
……………….

Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi Tebliği