Tam Gün ve Performans Sistemine Karşı 655 İmza

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri kamuoyunda

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri kamuoyunda

“tam gün çalışma” olarak bilinen yasa ile ilgili olarak 31 Ocak 2010 tarihinde,YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ile İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda görüştüler. Saat 12’de başlayan görüşmeye 150’yi aşkın öğretim üyesi katıldı.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, görüşmede, kamuoyunda “tam gün çalışma” olarak bilinen yasanın çıkması ve bu yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda ortaya çıkan yasal duruma ve bu yasayla ilişkili olarak tıp fakültelerinde uygulanması gündeme gelen performans sistemine karşı itirazlarını dile getirdiler. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri adına 655 imzalı kamuoyu duyurusunu önce sözlü olarak okudu sonra yazılı olarak YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e verdi.

Öğretim üyeleri, ilgili yasa ve performans sistemi ile ilgili düşüncelerini YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e aktardılar. Öğretim üyeleri, yeni sistem ile tıp eğitiminin çöküşe geçeceğini, nitelikli sağlık hizmeti vermenin mümkün olmayacağını ve özelikle performans sistemine karşı kaygılarını ifade ettiler.

YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün konu ile ilgili taraf olmadığını vurgulayarak, öğretim üyelerinin akademik kaygılarını anladığını belirtti. Prof. Dr. Söylet, “getirilecek olan performans sisteminin sağlık bakanlığı hastanelerinde uygulanan hizmet bazlı sistemden farklı olacağını, tıp fakültelerinin asli görevi olan eğitim ve araştırmanın mutlaka değerlendirme içinde yer alacağını, özellikle temel bilimlerde görevli öğretim üyelerinin haklarının daha üst seviyelere çıkacağını” açıklayarak kamuoyunda sarsılan hekimlik mesleği imajının düzeltilmesi için başta meslek örgütü olmak üzere herkesin üzerine görev düştüğünü vurguladı.

Öğretim üyelerinin sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Yunus Söylet,“her platformda bir hekim, bir öğretim üyesi, bir Rektör ve YÖK Üyesi olarak doğruları savunduğunu ve hekimliğin erozyona uğratılmaması gerektiğini” söyledi.