İstanbul İli Aile Hekimliği Uygulamasında Kamu Görevlisi Olmayan Uzman Tabip ve Tabiplerden Ek Yerleştirme

Sağlık Bakanlığı,  İstanbul İli Aile Hekimliği Uygulaması’nda kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden ek yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı,  İstanbul İli Aile Hekimliği Uygulaması’nda kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden ek yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Aile Hekimliği Uygulaması geçiş kapsamında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasları gereğince kamu hekimleri için yapılan ilk yerleştirmeler sonucunda boş kalan 877 pozisyon için Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasları’nda yer alan “Pilot ilde aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri yukarıdaki (a) bendindeki usule göre yapılır.” hükmü gereğince 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu uyarınca şartları taşıyan (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan) kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirmesi yapılacaktır.

*Devlet Hizmet Yükümlülüğü süresini tamamlamadan istifa eden veya müstafi sayılan tabip ve uzman tabiplerin başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaklardır.


27/08/2010 tarihinde başlayan müracaatlar 13/09/2010 tarihinde saat 17:30`da sona erecek.

Başvuru için gerekli evraklar ve boş pozisyonlar