İstanbul Bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı

16-18 Aralık 2010 tarihler arasında İstanbul’daki Bakanlık hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve özel hastane yetkilileri ile seçilmiş bazı illerdeki hastane başhekimlerinin katılımı ile Titanic Business Hotel’de “İstanbul Bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı” gerçekleştirilecek.

16-18 Aralık 2010 tarihler arasında İstanbul’daki Bakanlık hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve özel hastane yetkilileri ile seçilmiş bazı illerdeki hastane başhekimlerinin katılımı ile Titanic Business Hotel’de “İstanbul Bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı” gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 16-18 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul ilinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organizasyonunda gerçekleştirilecek olan “ İSTANBUL BÖLGESİ SAĞLIK İNSANGÜCÜ VE SAĞLIK YATIRIMLARI PLANLAMA ÇALIŞTAYI” kapsamında İstanbul ilindeki Sağlık Bakanlığına ait hastaneler, her hastane için görevlendirilen baştabip veya baştabip yardımcısı tarafından yerinde ziyaret edilerek incelemeye tabi tutulacak. Ziyaret edilecek hastanenin ismi, bulunduğu bölge, ziyareti gerçekleştirecek yetkilinin kurum-ünvan-adı-soyadı, ziyaret tarihleri listede belirtildi.

Hastane ziyareti yapmakla görevlendirilen yetkiliye, ziyaretle görevli olduğu hastane ve bulunduğu sağlık bölgesi ile ilgili istatiksel veriler, acil, erişkin yoğun bakım, yeni doğan, çocuk yoğun bakım, yanık ünite/merkez, KVC, replantasyon, perinatal merkez ve benzeri özellikli sağlık hizmet birimlerine ilişkin mevcut durum ve Bakanlık nihai planlaması,  mail ortamında iletildi. İnceleme ve değerlendirme kurum bazında bu veriler çerçevesinde gerçekleştirilecek, tespit edilen hususlar, mevcut durum ve planlamaya ilişkin görüş ve öneriler raporlanarak ( raporlar gerektiğinde sunum yapılabilecek formatta hazırlanacak) Bakanlık yetkililerine teslim edilecek.

Hastane ziyaretleri 16 Aralık 2010 tarihinde başlayacak 17 Aralık 2010 tarihi saat 12:00’de sona erecek. Hastane Ziyaretlerinde görev alan katılımcılar Çalıştay Programı gereği, 17 Aralık 2010 tarihinde saat 13:30’da başlayacak Grup Çalışmalarına katılmak üzere Çalıştayın yapıldığı otelde hazır bulunacaklar.

Ziyaret edilecek hastanelere ulaşım Çalıştay organizasyonunda sağlanacaktır. Hastane ziyaretlerinde görevlendirilen katılımcıların 16 Aralık 2010 tarihinde saat 09:00’da Çalıştayın yapılacağı Otelin kayıt kabul deskinde hazır bulunmaları gerekmekte.

Çalıştay Programı