Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

13 Ekim 2010

sgk1.jpgSGK tarafından hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte öngörülen değişiklikler:

sgk1.jpg

13 Ekim 2010

sgk1.jpgSGK tarafından hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte öngörülen değişiklikler:

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar” ibaresi, “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’den sonra gelmek üzere ekli Ek-2/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-5 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi 1/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2 nci maddesi ile eklenen Ek-2/A 12/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-5 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
ç) 2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-9 ve diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

E K L E R

Ek-2A

Ek-5

Ek-5 Açıklamalar

Ek-9

Ek-9 Devam Sayfası

Ek-9 Açıklamalar