Sigara Yasağı Araştırması’nın Sonuçları

sonensigara.jpg

Araştırma sonucuna göre, Sigara Yasası sayesinde 2010’un ilk 5 ayında 2009’un aynı dönemine göre 363 milyon paket sigara daha az tüketildiği, böylece yaklaşık 1.8 milyar TL tasarruf sağlandığı ayrıca acil servislere yapılan başvurulardaki düşüşe bağlı olarak da ilaç maliyetinde 2.900.000 TL’lik tasarruf sağlandığı bildirildi.

sonensigara.jpg

sonensigara.jpg

Araştırma sonucuna göre, Sigara Yasası sayesinde 2010’un ilk 5 ayında 2009’un aynı dönemine göre 363 milyon paket sigara daha az tüketildiği, böylece yaklaşık 1.8 milyar TL tasarruf sağlandığı ayrıca acil servislere yapılan başvurulardaki düşüşe bağlı olarak da ilaç maliyetinde 2.900.000 TL’lik tasarruf sağlandığı bildirildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul il Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdikleri “4207 Sayılı Kanun Uygulamasının Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırması”nın sonuçları basın toplantısı ile açıklandı.
İstanbul’da sirkülasyonu en yüksek olan 10 eğitim ve araştırma hastanesinin acil servislerine yapılan başvurularda, 2010 yılının ilk 5 ayı ile 2009 yılının aynı dönemi karşılaştırıldı. Verilerin detaylı olarak incelenerek analiz edilmesi neticesinde çıkan sonuçlar şöyle özetlendi:

–      İskemik kalp hastalığı ve enfarktüse bağlı başvurularda %33,6 azalma gözlendi.
–      Astıma bağlı başvurularda bir önceki yıla oranla %20,5 azalma görüldü.
KOAH’a (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) bağlı başvurularda bir önceki yıla göre %21,4 azalma oldu.
–      Pnömoni (Zatüre) başvurularında bir önceki yıla göre %32,9 azalma gözlendi.
–      Akut nazofarenjite (Soğuk algınlığı) bağlı başvurularda bir önceki yıla göre %16 azalma görüldü.
–      Akut bronşit başvurularında bir önceki yıla göre %18,8 azalma oldu.
–      Alerjik rinite (Halk arasında: Saman Nezlesi) bağlı başvurularda bir önceki yıla göre %59,2 azalma gözlendi.
–      Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı başvurularda bir önceki yıla göre %61,3 azalma gözlendi.
–      0-6 yaş grubundaki çocuklarda astım atağı başvurularına bakıldığında; Şişli Etfal Hastanesi’nden alınan veriler başvurularda %29 azalma; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan veriler ise %27 azalma olduğunu gösteriyor.
–      7-14 yaş grubundaki çocuklarda astım atağı başvurularına bakıldığında ise; Şişli Etfal Hastanesi’nden alınan veriler başvurularda % 24 azalma; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan veriler ise %50 azalma olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Ali ihsan Dokucu “2010 yılının ilk 5 ayında hastanelerin acil servislerine yapılan başvuruların bir öndeki yıla göre %20 oranında düşüş göstermesinin yasanın başarılı olduğunun somut bir kanıtı olduğunu dile getirdi. Dokucu, “Hastanelerin acil servislerine olan başvurulardaki bu azalma neticesinde 2.900.000 TL değerinde ilaç maliyetinden kazanç gerçekleşmiştir. Bu da yasanın sağlık ekonomisine olan katkısını gözler önüne sermektedir.” dedi

Marmara Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı ve SSUK (Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi) Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise, “İstanbul’da acillere başvuran ilk elli hastalık sıralamasında yüksek tansiyon ve astım küme düşmüştür. Yasal önlemler 2009’da 3. sırada olan yüksek tansiyon başvurularını 14. Sıraya, 24. sırada olan astım başvurularını 38. sıraya düşürmüştür ” açıklamasında bulundu.

Hastalık Başına Açıklanan Maddi Kazanç
*Akut nazofarenjit: 237.712 TL
*Akut Larenjit: 32.643 TL
*Pnömoni: 385.336 TL
*Akut Bronşit: 525.527 TL
*Akut alt solunum yolu enfeksiyonları: 324.540 TL
*Alerjik rinit: 104.006 TL
*Astım: 308.479 TL
*İskemik kalp hastalıkları: 765.603 TL
*Kronik obstruktif akciğer hastalıkları: 223.333 TL
Toplam:
2.910.836 TL

Çalışmaya Alınan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
Ümraniye EA, Haydarpaşa Numune, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Göztepe, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Dr.Lütfi Kırdar Kartal, Okmeydanı, Şişli Etfal, İstanbul, Bakırköy Dr. Sadi Konuk