SGK’ya 1.5 Milyonun Üzerinde Başvuru

SGK Başkanı Emin Zararsız, borçların yapılandırılması kapsamında 16 Mayıs itibariyle yapılandırmaya başvuran kişi sayısının 1 milyon 564 bin 634 kişi olduğunu belirtti.

SGK Başkanı Emin Zararsız, borçların yapılandırılması kapsamında 16 Mayıs itibariyle yapılandırmaya başvuran kişi sayısının 1 milyon 564 bin 634 kişi olduğunu belirtti.

Zararsız, bu kapsamda 25 milyar 843 milyon 106 bin TL borcun yapılandırıldığını, 19 milyar 456 milyon 751 bin TL’nin tahsil edilmesinin öngörülmekte olduğunu ve bunun 1 milyar 105 milyon 98 bin TL’sinin tahsil edildiğini söyledi. Zararsız, borçların ödenebilmesi için borçlulara Ziraat Bankası’ndan 598 milyon 773.6 bin TL kredi kullandırıldığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, borçların yapılandırılması kapsamında 16 Mayıs itibariyle yapılandırmaya başvuran kişi sayısının 1 milyon 564 bin 634 kişi olduğunu belirtti. Zararsız, bu kapsamda 25 milyar 843 milyon 106 bin TL borcun yapılandırıldığını, 19 milyar 456 milyon 751 bin TL’nin tahsil edilmesinin öngörülmekte olduğunu ve bunun 1 milyar 105 milyon 98 bin TL’sinin tahsil edildiğini söyledi. Zararsız, borçların ödenebilmesi için borçlulara Ziraat Bankası’ndan 598 milyon 773.6 bin TL kredi kullandırıldığını ifade etti.
SGK Başkanı Emin Zararsız, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Kurum Genel Merkezi’nde bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zararsız, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, Türkiye genelinde 2010 yılında en yüksek prim ödeyen ilk 10 işverene ödül verileceğini, ayrıca bu yıl ilk kez prim ödeme gün sayısına göre en fazla kadın ve özürlü sigortalı çalıştıran 5’er işverene de plaket vereceklerini söyledi.
Bunun yanında primlerini düzenli ödeyen Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilk 20, büyükşehir statüsünde olan diğer illerde ilk 10, diğer illerde ise ilk 5 işverene teşekkür mektubu gönderildiğini söyleyen Zararsız, ayrıca Kurum personelinin kurumsal gelişime katkı sağlaması, kaliteyi ve verimliliği artırıcı nitelikte fikirler üretebilmeleri açısından geçen yıl hayata geçirdikleri Bireysel Öneri Sistemi kapsamında seçici komisyon tarafından belirlenen ilk 3 öneri sahibi personeli ödüllendireceklerini dile getirdi.

-1.5 MİLYONU AŞKIN KİŞİ BORCUNU YAPILANDIRMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI-

Borçların yapılandırılması için başvuru süresinin Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Zararsız, Kanun kapsamında bugün itibariyle Kurumlarınca yapılandırılan başvuru rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda, 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler tarafından 595 bin 493 başvuru gerçekleşmiş, 16 milyar 522 milyon TL alacak yapılandırılmış, bu yapılandırma sonucunda 12 milyar 438 milyon TL’nin tahsil edilmesi öngörülmekte olup bunun 320 milyonu tahsil edildi. 4/b kapsamındaki sigortalılardan, 957 bin 868 başvuru gerçekleşmiş, 9 milyar 47 milyon TL alacak yapılandırılmış, bu yapılandırma sonucunda 6 milyar 745 milyon TL’nin tahsil edilmesi öngörülmekte olup bunun 783 milyonu tahsil edildi.
4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler tarafından 11 bin 273 başvuru gerçekleşmiş, 273 milyon TL’nin tahsil edilmesi öngörülmekte olup, bunun 807 bin TL’si tahsil edildi.
Genel rakama bakıldığında toplam başvuru sayısı 1 milyon 564 bin 634 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, 25 milyar 843 milyon 106 bin TL borç yapılandırılmış, 19 milyar 456 milyon 751 bin TL’nin tahsil edilmesi öngörülmekte olup, bunun 1 milyar 105 milyon 98 bin TL’si tahsil edildi.
Zararsız’ın rakamları paylaşması üzerine bir gazetecinin, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tahsil edilmesi öngörülen rakamın geçen hafta 20.5 milyar TL olduğunu söylemişti. Fark nereden kaynaklanıyor” sorusuna, “Bir hesaplama hatası gerçekleşti. Bir sıradaki rakam 2 kez hesaplanmış. O nedenle Sayın Bakan’a yanlış hesap iletilmiş oldu. Benim bugünkü verdiğim rakamlar doğrudur” dedi.

-190 BİN KİŞİ İHYA BAŞVURUSUNDA BULUNDU-

Zararsız, sigortalılık süreleri durdurulmuş ve bu sigortalılık süreleri ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahiplerinin, bu sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla kanun kapsamında Kurumlarına 189 bin 526 kişinin başvuruda bulunduğunu ve bu kapsamda 3 milyar 61.4 milyon TL’nin yapılandırıldığını söyledi.

-ZİRAAT BANKASI’NDAN 600 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRILDI-

SGK Başkanı Zararsız, 4/b kapsamında prim borcu olup borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere de her hangi bir teminat göstermeden kredi kullanarak emekli olma ve sağlık hizmetinden yararlanma imkânı getirildiğin ifade ederek, bu konuda Kurumları ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan işbirliği protokolü ile sigortalılara masrafsız ve düşük maliyetli kredi imkânı sağlandığını anımsattı. Zararsız, bugün itibariyle prim borcu nedeniyle emekli olamayanlardan 38 bin 278 sigortalının adı geçen bankadan toplamda 598 milyon 773 bin 635 TL’lik kredi kullanarak Kurumlarına olan borçlarını ödediklerini ve emeklilik ile sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına kavuştuklarını söyledi.

-SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-

Zararsız, 6111 sayılı Kanunda sosyal güvenlikle ilgili yapılan diğer düzenlemelerin, yapılandırmanın ön plana çıkması nedeniyle yeterince kamuoyuna duyurulduğu kanısında olmadığını ifade ederek, bu Kanunla; Özel sektöre ait tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlara, bağımsız çalışan tarım sigortalılarında olduğu gibi 2011 yılı için 18 günlük primden başlayarak 30 güne kadar her yıl 1 puan artarak düşük miktarda prim ödemek ve 30 günlük hizmet kazanmak suretiyle sosyal güvenlik kapsamına alınmaları imkânı getirildiğini söyledi. Kanun kapsamında ayrıca, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar ile sanatçılardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içerisinde 10 günden az süreyle çalışmakta olanlara, primlerini kendileri ödemek suretiyle sigortalı olmaları imkânı getirildi. Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden prime esas kazançları prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü durumunda olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı.
Durumlarında değişiklik olması nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi durumundan çıkan kız çocukları, durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde tekrar genel sağlık sigortalılarımızın bakmakla yükümlü olunan kız çocuğu sayılarak Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanması sağlandı.
Trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin genel sağlık sigortası kapsamında olup olmadığına, sağlık yardımı almak için yeterli genel sağlık sigortası prim gün sayısı bulunup bulunmadığına ve prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmet bedellerinin SGK’ca karşılanması sağlandı.

-YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK YARDIMINDAN FAYDALANABİLECEK-

e-Devlet projesi kapsamında yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ve Stajyer Avukatların sağlık yardımlarından faydalandırılmalarını sağlayacak uygulamanın işletime alındığını söyleyen Zararsız, Elektronik Haciz projesi kapsamında da Kurumlarının alacaklarıyla ilgili icra taleplerinin doğrudan ilgili bankalardan sorgulanmak suretiyle tahsilâtına ilişkin uygulamanın test aşamasında olduğunu söyledi.

-3 YILDA 1 MİLYON KİŞİ KAYIT ALTINA ALINDI-

Zararsız, bugüne kadar kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Kurum olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve bankalarla yapılan protokol ve işbirliği çalışmaları sonucunda SGK kayıtlarından sorgulanması ve yapılan denetimler sonucunda, 2008 yılında 291 bin 798 kişi ve 11 bin 417 işyerinin; 2009 yılında 188 bin 145 kişi ve 12bin 39 işyerinin; 2010 yılında 405 bin 585 kişi ve 20 bin 684 işyerinin ve Ocak – Nisan 2011’de 33 bin 201 kişi ve 4 bin 511 işyeri olmak üzere 2008 – 2011/Nisan döneminde 918 bin 729 kişi ve 48 bin 651 işyerinin tescilsiz olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon kişinin kayıt altına alındığını söyleyen Zararsız, 2009 yılı Aralık ayında bir işverene tabi olarak çalışan zorunlu 4/a (SSK) sigortalı sayısının 9 milyon 30 bin 202 iken, 2010 Aralık ayı itibariyle bu rakamın 10 milyon 30 bin 810’a çıkarıldığını söyledi.

-AKTİF SİGORTALI SAYISI 16 MİLYONU AŞTI-

Sisteme kayıtlı prim ödeyen toplam aktif sigortalı sayısınıne 2009 Aralık ayında 15 milyon 96 bin 728 iken, bu rakamın 2010 Aralık ayında 16 milyon 88 bin 757’ye ulaştığını söyleyen Zararsız, sigortalı sayısının son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon artmış olmasında; kayıtdışı istihdamla mücadelede yürütülen denetim çalışmaları ve ekonomideki canlanmanın önemli rolü olduğunu belirtti.
Yine 4/a kapsamında kayıtlı işyeri sayısı 2009 Aralık ayında 1 milyon 216 bin 308 iken, 2010 Aralık ayında 1 milyon 325 bin 749’a ulaştı. Zararsız, 2009 Aralık ayında aktif/pasif oranının 1,78’den 2010 yılı Aralık ayında 1,83’e çıktığını, 2011 yılı ilk aylarındaki verilerin bu artış seyrinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

-“KURTLAR VADİSİ”NE SOSYAL GÜVENLİK REKLAMI VERİLDİ-

Sosyal güvenliğe duyarlılığın artması kapsamında yeni projelere imza attıklarını söyleyen Zararsız, bu kapsamda ülke nüfusunun büyük bir kısmının banka ATM’lerinden işlem yaptığı dikkate alınarak, ATM ekranlarında sosyal güvenlik bilinci ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik sloganların yer alması konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda tüm posta gönderilerinin üzerlerine sosyal güvenlikle ilgili sloganlara yer verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını da ifade eden Zararsız, TV dizilerini tüm ülke nüfusunun izlediği ve tartıştığını düşünerek, 16 yapım şirketine 25 dizi içeriğinde sosyal güvenlik bilinci ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusuna yer verilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını ve bazı TV dizilerinde sosyal güvenlik içerikli konulara yer verildiğini söyledi. Zararsız, yine, televizyon yarışma programlarında yarışmacılara, sosyal güvenlik bilinci ile ilgili sorular hazırlanarak gönderildiğini ve bazı yarışmalarda sosyal güvenlikle ilgili sorulara yer verilmeye başlandığını vurguladı.
Zararsız, ayrıca bir gazetecinin sorusu üzerine, reklam verilen diziler arasında, Kurtlar Vadisi, Ezel ve Fatma Gül’ün Suçu Ne gibi dizilerinde yer aldığını, Kurtlar Vadisi dizisinde senaryo gereği yaptırılan bir grev sahnesinde “Sosyal Güvenlik Haktır” yazılı dövizlere yer verildiğini belirtti.

-2010’DA 32 MİLYAR TL SAĞLIK HARCAMASI YAPILDI-

Zararsız, genel sağlık sigortası sistemine geçilmesiyle gerek finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri yelpazesi genişletildiğini gerekse de sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığını savunarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hali hazırda nüfusun yüzde 83’ünü kapsamına aldığını söyledi. Zararsız, SGK’nın Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MEDULA sistemine veri gönderen bin 163 Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisi, 58 üniversiteye bağlı 103 tesis, bin 746 özel sağlık tesisi, 23bin 311 eczane ve 4 bin 577 optisyen müessesesi ile yaptığı sözleşme ve protokoller çerçevesinde hizmet satın aldığının altını çizdi.
Zararsız, ayrıca 2010 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki 61 milyon genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 18,4 milyar TL’si tedavi gideri ve 13,5 milyar TL’si ilaç harcaması olmak üzere toplam 32,1 milyar TL sağlık harcaması gerçekleştirildiğini söyledi.