SGK suistimalleri engelleyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, Risk Odaklı Denetim Modeli hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında sağlık alanında gerçekleşen suistimalleri ve alınacak önlemleri anlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, Risk Odaklı Denetim Modeli hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında sağlık alanında gerçekleşen suistimalleri ve alınacak önlemleri anlattı.

SGK Başkanı Fatih Acar, Risk Odaklı Denetim Modeli hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında sağlık alanında gerçekleşen suistimalleri anlattı ve önümüzdeki dönemde bu suistimalleri engellemeye yönelik çalışmalar içinde olacaklarını belirtti.

Sağlık hizmetlerine ulaşımın önündeki engellerin kaldırılmasının, sağlık hizmetlerine duyulan memnuniyeti önemli oranda artırdığına işaret eden Acar, “Ancak bu durum sağlık harcamalarını da etkilemiştir. 2002 yılında yaklaşık 10 milyar lira olan kamu sağlık harcamasının 2011 yıl sonu itibariyle yaklaşık 45 milyar liraya ulaştığını görmekteyiz. 2002 yılında 2 olan kişi başına hekime müracaat sayısı, 2010 yılında 7,3’e yükselmiştir. 2011’de bir önceki yıla göre hastaneye müracaat sayılarında yüzde 13,3, fatura tutarında ise yüzde 18,3 artış yaşanmıştır. Rakamlar itibariyle 2011 yılında kamu sağlık harcamaları 2002’ye göre nominal yüzde 354, reel yüzde 91 artışla 45,1 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Sağlık alanındaki suistimaller

• Verilmeyen sağlık hizmetinin Kuruma fatura edilmesi

• Genel Sağlık Sigortalı (GSS)’sı olmayan kişilere GSS’liler üzerinden hizmet verilmesi

• Sağlık hizmetlerinin gereksiz yere abartılarak Kuruma fatura edilmesi

• Acil olmadığı halde muayene katılım payından muaf olmak için sağlık hizmet sunucularına başvurulması

• İlaç katılım payından muaf olmak için usulsüz raporların düzenlenmesi

• Doktor-ilaç firması ve eczane arasında menfaat ilişkisi kurularak suni talep oluşturulması (Yönlendirme, mal fazlası…)

• Hastalardan, belirlenen ilave ücretten daha fazla ücret alınması

• Endikasyon olmadığı halde büyük ambalaj ve büyük dozajda ilaçların reçete edilerek ilaç israfına neden olunması

Eczanelerin denetimleri ile ilgili olarak oluşturulan bazı parametreler;

• Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu doktorların

en çok yazdığı ilk10 ilaç

• Reçete sayısı bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu reçetelerin

en çok gittiği ilk 10 eczane

• Tutar bakımından en çok reçete yazan ilk 10 doktor ve bu doktorların

en çok yazdığı ilk 10 ilaç

• Tutar bakımından en çok reçete yazan ilk 10 doktor ve bu reçetelerin

en çok gittiği ilk 10 eczane

• İl içinde tutar bakımından en çok reçete edilen ilk 50 ilaç ve bu ilaçları

en çok yazan ilk 10 doktor

Hastanelerin denetimleri ile ilgili olarak oluşturulan bazı parametreler;

• Ayaktan muayene ile birlikte en çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastane

• En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok işlem gönderilen ilk 10 branş

• En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok işlem gönderen ilk 10 branştaki en çok işlem gönderen ilk 10 doktor

• En çok takip alan ilk 100 doktorun en çok yaptığı ilk 50 işlem

• En çok acil takibi alan ilk 100 hastane