SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik SGK tarafından yayımlandı.

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik SGK tarafından yayımlandı.

14 Ağustos 2010 tarihli, 27672 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ünvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsamakta.
Yönetmeliğin tamamı