SGK Gönüllüleri bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bir kurum.  SGK çalışanları yeni kurulan kurumlarında ortak bir kurum kültürü oluşturmak gayesiyle, kamu kurumları arasında bir ilki gerçekleştirdiler. Gönüllü katılımlı sosyal sorumluluk projeleri yapmak amacıyla, SGK çatısı altında SGK Gönüllülerini kurdular. 

SGK Gönüllüleri; toplumun acılarını paylaşarak azaltmak, sevinçlerini paylaşarak çoğaltmak; hayatın gerçekleri ile yüzleşebilen sorumlu bireyler olarak toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, ilk günden bugüne önemli projelere imza attılar.

Gönüllüler; maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlamaktan – kimsesiz çocuklara, gazilerden – şehit ailelerine, huzurevindeki yaşlılardan  -kurum çalışanlarına, lösemili çocuklardan milletçe hassasiyet duyulan önemli günlere kadar hemen herkese her konuya projelerinde yer verdiler.

Projesi, fikri, birikimi olan, katkı sağlayacak, işin ucundan tutabilecek, gönlünü ortaya koyabilecek kurumda her kim varsa, eşit söz hakkı, ortak sorumluluk ve ortak akılla iş bölümü yaptılar. SGK Gönüllüleri ailelerini de işin içine kattılar. Ast üst ilişkisi gözetmeden Kurum Başkanlarını ve Yönetim Kurulu üyelerini de projelere destek sağlayan birer gönüllü yaptılar. Zaten gönüllü olmanın gereği de bu değil mi?

SGK Gönüllüleri amaçlarını; “Toplumsal barış ve kaynaşmaya katkıda bulunmak, kamu kurumlarının halkla yakınlaşmasını sağlamak, yöneticisinden, çalışanlarına herkesi ortak bir paylaşım zemininde buluşturmak, Kurum çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak, toplumsal yardımlaşma duygularını pekiştirmek, ortak hassasiyetlerimizi vurgulayarak mutluluklarımızı, hüzünlerimizi paylaşmak” olarak özetliyorlar. Gelen tepkilere bakıldığında, bu etkinliklerin ortak kurum kültürünün oluşturulmasında birinci dereceden katkı sağlıyor.

SGK Gönüllüleri, şimdiye kadar başta kimsesiz çocuklara karne şenliği, şehitlik ziyareti, gazilerin ve şehit ailelerinin Kurumda misafir edilmesi, Eğitime Destek Kermesi olmak üzere  benzeri birçok etkinlik gerçekleştirdi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir ölçüsü sosyal sermayenin geliştirilmesidir. SGK Gönüllüleri, formel bir yapının dışında kurum içi ve kurum dışı paydaşlarını bir araya getirip, etkin ve direkt iletişimi sağlayarak sosyal sermayenin gelişimine katkıda bulundular. Bu etkinliklerle sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerini sıcak bir dost ortamında ağırladılar. Kurumun verdiği hizmetleri ilk elden sivil toplum kuruluşları ile paylaştılar. Sorunlarının ilk ağızdan kurum yönetimi ile paylaşılmasına da vesile oldular.

“Yılın Gönüllü Hareketi SGK Gönüllüleri”

SGK Gönüllüleri, birçok ulusal gazete, kamu kurum ve kuruluşlarının dergilerinde ve televizyonlarda pek çok habere konu oldu. Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği 2009 yılında “insana verdikleri önem, toplumsal dayanışma ve paylaşmaya yaptıkları katkı nedeniyle” Yılın Gönüllü Hareketi Ödülü’nü SGK Gönüllülerine verdi.

SGK Gönüllüleri kurumlarında gönüllüler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmek, etkinlikleri duyurmak amacıyla bir de web sayfası kurdular. www.sgkgonulluleri.com

Türkiye’de ilk ve Tek …

SGK Gönüllüleri dördüncü yılını dolduruyor. Gelecekte de aynı inanç ve kararlılıkla, gönüllü katılımlı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal duyarlılıklarını göstereceklerini,  hem diğer kamu kurumlarına örnek olmaya çalışacaklarını hem de kurumsal kültürün gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söylüyorlar…