SGK Başkanı Zararsız’dan Prim Yapılandırması Açıklaması

SGK Başkanı M. Emin Zararsız Prim Yapılandırması hakkında basın toplantısı düzenledi.

SGK Başkanı M. Emin Zararsız Prim Yapılandırması hakkında basın toplantısı düzenledi.

SGK Başkanı M. Emin Zararsız, sosyal güvenlik prim yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere 7 Mart 2011 tarihinde SGK Kavaklıdere tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Zararsız açıklamasında prim yapılandırmasının kapsamı ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılandırma kapsamına giren borçların ödeme sürelerinden itibaren kanunun onay tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE ile yeniden belirlendiğini ifade eden Başkan Zararsız, “Gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen kaldırılıyor. Onun yerine TEFE/ÜFE oranlarına göre borç belirleniyor ve bu borçlar üzerinden yeni yapılandırma yapılıyor.” dedi.

Düzenleme ile 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve idari para cezaları asıllarının toplam 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden tamamen vazgeçildiğine dikkati çeken SGK Başkanı, bunlardan herhangi bir gecikme cezası ya da gecikme zammı alınmayacağını vurguladı.

2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaş ve özürlü aylığı alanlara yersiz ödeme yapılmışsa % 50 fazlasıyla geri alındığını ifade eden Zararsız, “Bu Kanunla gelir durumu nispeten daha zayıf olan vatandaşlar düşünülerek yüzde 50’lik oran kaldırılarak, kanuni yasal faiz uygulamasına geçildi.” dedi.

Kanunla ayrıca 2008 yılında gerçekleşen yapılandırma için de ihya imkanı getirildiğini belirten Zararsız, vatandaşın kendi değerlendirmesini yaparak, kararını vereceğini, hangi yapılandırma daha avantajlı geliyorsa onu seçebileceğini ifade etti. SGK Başkanı, “2008’deki yapılandırmadan faydalanıp, yapılandırması bozulmuş olanlardan en fazla 4 ve 8 taksit aksatmış olanlar yapılandırmadan faydalanabilirler. Bundan yararlanmak isteyen işverenlerin ve 4/b sigortalıların 02.05.2011 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor ve tamamının ödenmesi zorunluluğu var.” dedi.

Yapılandırmada Son Gün 2 Mayıs 2011

Prim alacakları ve buna benzer alacaklarda yeniden yapılandırma için son başvuru tarihinin 2 Mayıs 2011 olduğunu ifade eden Zararsız, başvuruların ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yapılması gerektiğini söyledi. SGK Başkanı: “Ödenecek tutarların ilk taksitinin bu Kanun’un yayınlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Takip eden ödemelerin de ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte yapılması gerekiyor. Bu Kanuna göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayınlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Ödemenin taksitle yapılması halinde müracaat esnasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit seçeneklerinden birinin tercihi zorunludur. Ayrıca, belirlenen tutar altı eşit taksit için 1,05, dokuz eşit taksit için 1,07, on iki eşit taksit için 1,10, on sekiz eşit taksit için 1,15 katsayı  ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı belirlenir. Tercih edilen taksit süresinden daha erken ödeme yapılması halinde ise ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.” dedi.

Ödemeler Kredi Kartıyla da Yapılabilecek

Zararsız, ödenecek tutarın 6183 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine göre kredi kartı kullanılarak ödenmek istenmesi durumunda ise ilgili bankalara borç tutarını taksitler halinde ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydetmek şartıyla, ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınarak ödeme yapılabileceğini belirterek, taksitlerin kredi kartıyla ödenmesi halinde katsayı uygulamasına engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

Süresinde Ödenmeyen Taksitler

Ödenmesi gereken taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edileceğini hatırlatan M. Emin Zararsız, “Bu şekilde de ödememek veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.” şeklinde konuştu.

Örnek Hesaplama

Zararsız, basın mensuplarına prim alacaklarının yapılandırılmasının sağlayacağı avantajları örnek hesaplamalarla anlattı. Başkan Zararsız, ilk örneği 100 lira borcu olan bir kişinin durumu ile ilgili yaptı. 2010 Ocak ayında 100 lira borcu olan bir kişinin 16,84 lira gecikme cezasıyla borcunun 116 lira 84 kuruşa ulaştığını belirten Zararsız, yeniden yapılandırmayla 16,84 liranın tamamen silineceğini borcun enflasyon güncellemesiyle 110,60 lira olacağını, terkin edilen oranın yüzde 37’lere çıktığını açıkladı. Zararsız, bir başka örnekte de 2000 yılı Ocak ayında 100 lira olan borcun gecikme zammı ve cezasının 1.214 liraya ulaştığını borç toplamının da 1.314 liraya çıktığını söyledi.

Oysa enflasyon güncellenmesiyle toplam borcun 284,70 lira olduğuna, yani borçlunun 1.314 lira

yerine 284,70 lira ödeyeceğine dikkat çekti.

Kuruma Borcu Olanlar ve Borç Miktarları Tespit Edildi

Kanun’un SGK’yı ilgilendiren bölümlerinin TBMM’de 2 Şubat’ta görüşülüp, karara bağlandığını hatırlatan SGK Başkanı, “Bu tarihten itibaren yürütülecek çalışmalar için yoğun bir şekilde çalışmalara başlandı. Başkan Yardımcısı Fatih Acar başkanlığında bir komisyon kurularak, yapılması gerekenler belirlendi ve genelge taslağı hazırlandı. Kanun çıkar çıkmaz da 28 Şubat tarihinde merkez ve taşra teşkilatının yürüteceği çalışmaları içeren bir genelge yayımlandı.” dedi.

Merkez teşkilatı olarak Ocak ayından bu yana yürütülen çalışmalarla sistemin gözden geçirilerek Kuruma borcu olanların ve borç miktarlarının tespitinin yapıldığını kaydeden SGK Başkanı, bunların kontrollerinin de yapıldığını, Kurum olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip, yapılandırma konusunda destek isteyeceklerini anlatan Zararsız, tüm kurumlara bu anlamda sorumluluk düştüğünü söyledi. SGK Başkanı, SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığının bu süreçte birlikte hareket edeceklerini de vurguladı.

SGK’ya Borcu Bulunan Bağ-Kurlulara Emeklilik Müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan Bağ-Kurlulara emeklilik müjdesi de geldi. SGK Başkanı M. Emin Zararsız, yapılandırmadan yararlanıp borcunu kapatan yaklaşık 310 bin kişinin emekli olma imkanı bulunduğunu belirtti. Zararsız, bu çerçevede sigortalıların borçları için kredi alabilmeleri konusunda bankalarla görüşmeler yürüttüklerini, bunların içerisinde sigortalılar için en uygun koşulları sağlayan Ziraat Bankası ile anlaştıklarını, kısa bir süre içerisinde de konuyla ilgili protokolün imzalanacağını belirtti.

Yoğun Bir Tanıtım Kampanyası Yürütülecek

Zararsız, yerel ve ulusal medya, reklamlar, bilboardlar, el ilanları, vb unsurlarla yoğun bir tanıtım kampanyası planladıklarını da ifade ederek, özellikle yapılandırmanın son haftasında kampanyanın daha da hız kazanacağını belirterek, “Basın mensubu arkadaşlardan bu konuda özel bir ricam olacak. Yapılandırma konusunda çok sık haber yapın lütfen, konu ile ilgili en ücra yerde yaşayan vatandaşımıza bile ulaşılmasını istiyorum. Çünkü bu yapılandırma Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve köklü yapılandırma programı. Kriz sonrasında toparlanmayı hızlandıracak ve borç birikmesini önleyecek önemli bir imkan. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için biz tüm birimlerimizi seferber etmiş durumdayız.” şeklinde konuştu.

Yapılandırmadan Haberi Olmayan Tek Bir Vatandaş Kalmayacak

SGK Başkanı Emin Zararsız, Torba Kanun ile Kurum’a borcu bulunan vatandaşlara yapılandırmanın detaylarını yerinde anlatacaklarını belirtti. 13 adet Koordinatör İl Müdürlüğünün direkt olarak merkezle irtibat halinde olacağını ifade eden Zararsız, “Bu illerde kendilerine bağlı illerle irtibatı sağlayacak. Bulundukları yerlerde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecekler. Ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve pazarlarda da standlar kurularak, broşürler dağıtılacak. Yapılandırmadan haberi olmayan tek bir vatandaş kalmaması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

2 Milyon 39 Bin Kişiye Mektup

İl müdürleri ve kendisinin borçlulara mektup göndereceğini ifade eden Zararsız, kendisinin 100 bin lira ve üzeri borcu olanlara, il müdürlerinin ise 1000 ile 100 bin lira arasında borcu olanlara mektup göndereceğini ifade etti.

Cep telefonlarına mesaj atarak da vatandaşın bilgilendirileceğine işaret eden Zararsız, müracaat için kalan sürelerin de sigortalılara bildirileceğini söyledi. SGK Başkanı, “Toplam 3 milyon 790 bin kişi bize borçlu. 100 bin lira ve üzerinde borcu bulunan 22 bin 533 kişiye ben mektup göndereceğim. Mektup gidecek toplam kişi sayısı ise 2 milyon 39 bin kişi.” diye konuştu.