Sgk alacaklarında otomatik icra

Sgk alacaklarında otomatik icra dönemi başladı.

Sgk alacaklarında otomatik icra dönemi başladı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Uğur Kaya Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilmesinde otomatik icra döneminin başladığını söyledi.

Kaya açıklamasında; “İşyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerimizin, Kurumumuza sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçlarından dolayı, 2005 Ocak ayından itibaren yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının Kurumumuz Başkanlığının otomatik icra programları vasıtasıyla her ay düzenli olarak icra işlemlerine başlanılacaktır. “Otomatik icra” uygulamasına, 2005 Ocak ve sonraki aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının takibine otomatik olarak 3 Şubat 2012 tarihinden itibaren başlanılmış olup, takip eden aylarda ise sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisine ilişkin muaccel borçların düzenli olarak her ayın 25 inci gününü takip eden ilk iş gününde otomatik icra vasıtasıyla icra takipleri başlatılacaktır. Bu nedenle işverenlerimizin herhangi bir icra takip ve haciz işlemi ile karşı karşıya kalmamaları için, borçlarını yasal ödeme süresi içinde ödemeleri kendi menfaatlerine olacaktır.” dedi.