SAYKAD (Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği)

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD), Türkiye’de bu alanda kurulmuş ilk ve tek dernek olarak etkinliklerini sürdürmektedir.

Derneğin tüzüğünde de yer alan amaçları, “Sağlıkta Yaşam Kalitesi (SYK)” kavramının toplum içinde gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak; sağlık alanında kullanılmakta olan korunma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon teknolojilerini yaşam kalitesi açısından değerlendirmek ve toplumun yaşam kalitesi düzeyini belirlemeye ve geliştirmeye yönelik bilimsel etkinlikler yürütmektir. Derneğin merkezi İzmir’de bulunmaktadır. 2002 yılında kurulmuş olan derneğin ilk başkanı merhum Prof. Dr. Hüray Fidaner’dir. Halen başkanlık görevini Prof. Dr. Erhan Eser yürütmektedir.

Son sayıdaki yazılar için abonelik gerekmektedir