Sağlıkçıların döner sermaye yaklaşımları

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının döner sermaye dağılımı ve performans sisteminden…

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının döner sermaye dağılımı ve performans sisteminden…

Sağlık çalışanlarının döner sermaye dağılımı ve performans sisteminden rahatsız olduğu belirlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikasının yaptığı ankete katılan sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, “Sağlık Bakanı olsaydınız, sağlıkta yapacağınız ilk icraat ne olurdu?” sorusuna, “Döner sermaye dağılımı ve performans sistemini değiştirirdim” cevabını verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), bin 60 sağlık çalışanına “Sağlık Bakanı olsaydınız, sağlıkta yapacağınız ilk icraatı ne olurdu?” diye sordu. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, “Döner  sermaye dağılımı ve performans sistemini değiştirirdim” cevabını verdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Araştırması”  sonuçlarını açıkladı. Memiş, sunumundan önce sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, “Avrupa Birliği  ülkelerindeki meslektaşlarımıza göre sağlık çalışanlarımız en az 3 kat fazla çalışmaya mecbur bırakılıyor” dedi. Tam gün yasasındaki resmi düzenleme ile haftalık 8 saate indirildiği söylenen mesai saatlerinin, halen ve fiilen 9 saat olarak uygulanmaya devam edildiğini kaydeden ve  döner sermaye oranlarındaki belirsizlikler ve değişikliklerin çalışanların motivasyonunu da etkilediğini söyleyen Metin Memiş, “Döner sermaye bir bahşiş değil, çalışanın emeği sonucunda elde ettiği haktır” diye konuştu. Sağlıkta farklı istihdam modellerine bir an önce son verilmesini isteyen Memiş, “Sağlık hizmetleri kadrolu memur eliyle gördürülmelidir” dedi. fiiddet olaylarına da değinen Memiş, “Sağlık ortamında yaşanan şiddet, diğer çalışma alanlarına göre 16 kat fazladır ve günden güne de artmaktadır” şeklinde konuştu.

Tükenmişlik araştırmasının sonuçları

Metin Memiş, konuşmasının ardından anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Araştırması” sonuçlarından bazıları şöyle:

-“Fırsatınız olsaydı mesleğinizi değiştirir miydiniz?” sorusuna sağlık çalışanlarının yüzde 60,80’i “Evet, fırsatım olsa başka bir meslek seçerdim”, yüzde 39,2’si  “Hayır” cevabını veriyor.

-“Fırsatınız olsa çalıştığınız hastaneyi değiştirir miydiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 55,5’i “Evet değiştirirdim” diyor, yüzde 44,5’i değiştirmeyeceğini belirtiyor.

-“Sağlık Bakanı olsaydınız yapacağınız ilk icraatınız ne olurdu?” sorusuna sağlık çalışanlarının yüzde 45’i, “Döner sermaye dağılımı ve performans sistemini değiştirirdim” cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 14,1’i “Çalışanlarımla iletişim halinde olurdum” derken, yüzde 12,1’i “Sözleşmelileri ve şirket elemanlarını kadroya alırdım” diyor.

-Sağlık çalışanlarını en çok kızdıran üç seçeneğin  işaretlenmesi istendiğinde, “Hastane yönetimi” yüzde 24,6 ile ilk sırada, “Sağlık Bakanlığı” yüzde 24,3 ile ikinci sırada, “Hasta ve hasta yakını” seçeneği ise yüzde 22,1 ile üçüncü sırada yer alıyor.

-Kadın sağlık çalışanları, duygusal tükenmeyi erkek çalışanlara göre daha fazla yaşıyor. Yaş ilerledikçe tükenmişlik düzeyleri düşüyor. Tükenmişliğin en yoğun yaşandığı sağlık kurumları arasında üniversiteler ilk sırada yer alıyor. Bunu Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile 112 acil hizmetleri takip ediyor.

-“Hangisi olsaydı daha mutlu olurdunuz?” sorusuna “Adil yöneticiler” diyen sağlık çalışanlarının oranı yüzde 23, “Değer ve saygınlık” diyenlerin oranı yüzde 18,6, “Daha anlayışlı hasta ve hasta yakınları” diyenlerin oranı ise yüzde 14,1.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, toplantının sonunda  sağlık sorunlarını temsilen ipten yapılmış sembolize yumakları çözerek, “Sorunları çözmek aslında çok zor değil” diye konuştu.