Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri Bütçelerine Yardım

Bakanlar Kurulu’nun 2010/987 sayılı kararıyla, borç/gelir oranı % 20’nin üzerinde olup, Protokol Taslağını imzalayan Devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine aşağıdaki listede gösterilen tutarlarda yardım yapılması kararlaştırıldı:

Bakanlar Kurulu’nun 2010/987 sayılı kararıyla, borç/gelir oranı % 20’nin üzerinde olup, Protokol Taslağını imzalayan Devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine aşağıdaki listede gösterilen tutarlarda yardım yapılması kararlaştırıldı:

 

SIRA

KURUMLAR

TUTAR (TL)

1

Hacettepe Üniversitesi

144.095.000

2

Uludağ Üniversitesi

56.613.000

3

Ankara Üniversit
XX“>esi

24.416.000

4

Mersin Üniversitesi

18.990.000

6

Trakya Üniversitesi

16.501.000

5

Dicle Üniversitesi

15.444.000

7

Süleyman Demirel Üniversitesi

12.863.000

8

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12.667.000

9

Fırat Üniversitesi

11.778.000

10

Marmara Üniversitesi

11.285.000

11

Akdeniz Üniversitesi

9.531.000

12

Gaziantep Üniversitesi

9.014.000

13

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

7.289.000

14

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

6.457.000

15

İnönü Üniversitesi

5.646.000

18

Kırıkkale Üniversitesi

4.397.000

17

Afyon Kocatepe Üniversitesi

3.077.000

18

Selçuk Üniversitesi

3.024.000

19

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

2.823.000

20

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2.458.000

21

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2.338.000

22

Dumlupınar Üniversitesi

19.000

TOPLAM

380.723.000