Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Yürürlükte

Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereği, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hazırlanan 2011 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, 28 Ekim 2010 tarihinde görüşüldü. Bu görüşme neticesinde ekteki planın yürürlüğe girmesi uygun bulundu.

Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereği, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hazırlanan 2011 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, 28 Ekim 2010 tarihinde görüşüldü. Bu görüşme neticesinde ekteki planın yürürlüğe girmesi uygun bulundu.

2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı