Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı Yayımlandı

Stratejik.jpg

13 Eylül 2010 – Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı’nı yayımladı. Yayının sunum kısmında Bakan Recep Akdağ’ın aşağıdaki ifadeleri yer aldı:

“Ekonomi ve siyasetin en önemli meselesi, kaynakları etkin kullanmak kadar, hakkaniyete uygun şekilde dağıtmaktır. Vatandaş bakımından ise bu kaynaklardan adil şekilde faydalanmayı bir hak olarak görüyoruz. Bunları gerçekleştirmek ise doğru politikalar üretip, doğru hedefler belirleyerek uygun stratejiler geliştirmekle mümkündür.

Stratejik.jpg

Stratejik.jpg

13 Eylül 2010 – Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı’nı yayımladı. Yayının sunum kısmında Bakan Recep Akdağ’ın aşağıdaki ifadeleri yer aldı:

“Ekonomi ve siyasetin en önemli meselesi, kaynakları etkin kullanmak kadar, hakkaniyete uygun şekilde dağıtmaktır. Vatandaş bakımından ise bu kaynaklardan adil şekilde faydalanmayı bir hak olarak görüyoruz. Bunları gerçekleştirmek ise doğru politikalar üretip, doğru hedefler belirleyerek uygun stratejiler geliştirmekle mümkündür.

Hükümetimizin uygulamaya koyduğu ‘Stratejik Yönetim’ modelinin önemli örneklerinden biri, uyguladığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı olmuştur. Bu program ile hedeflerimizi net olarak belirleyip kaynaklarımızı buna göre planladık ve bu sayede halkın sağlığının iyileştirilmesi konusunda önemli sonuçlar elde ettik.

Kamu yönetim reformunun önemli adımlarından biri olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen stratejik planların hazırlanması çerçevesinde ise programımızı gözden geçirip önümüze daha ileri, sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye vizyonumuza uygun iddialı hedefler koyduk.”

Plan’ın sunuş kısmında Müsteşar Nihat Tosun ise aşağıdaki ifadelere yer verdi: “Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek üzere Stratejik Yönetim Modeli tercih edilmiştir.

Stratejik Yönetim modelinde; stratejik planlama, stratejik uygulama, stratejik kontrol olmak üzere üç aşama vardır. Bakanlığımız, elinizdeki “Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı” ile birinci aşamayı bitirmiş bulunmaktadır. Gerçekleştirilen 2010-2014 dönemi stratejik planlama çalışmalarının gelecek beş yıllık döneme ışık tutarak, Sağlık Bakanlığımızı “Lider Sağlık Bakanlığı” vizyonuna ulaştırması dileğiyle çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza
teşekkür eder; uygulamanın başarılı olmasını dilerim.”

Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2010 – 2014