Sağlıkta yabancı yatırımcılar yerlileri geçti

Sağlıkta gayrimenkul ve işletme alanında yabancı yatırımcılar gözlerini Türkiye’ye çevirirken, uzmanlar yerli yatırımcıların yükselen ivmeyi fark etmekte geciktiğine dikkat çekiyor.

Sağlıkta gayrimenkul ve işletme alanında yabancı yatırımcılar gözlerini Türkiye’ye çevirirken, uzmanlar yerli yatırımcıların yükselen ivmeyi fark etmekte geciktiğine dikkat çekiyor.

Sağlıkta gayrimenkul ve işletme alanında yabancı yatırımcılar gözlerini Türkiye’ye çevirirken, uzmanlar yerli yatırımcıların yükselen ivmeyi fark etmekte geciktiğine dikkat çekiyor. Kore’den Kanada’ya, Amerika’dan İran’a kadar pek çok ülkeden önemli sayıda yatırımcı stratejilerini sağlığa yöneltirken, sektörde yerli yatımcıların pazar payının da artması bekleniyor.

Sağlık yatırımları konusunda Türkiye’de yatırımcılarla işletmecileri buluşturan önemli sivil toplum örgütlerinden Sağlık Yatırımcıları Derneği, sağlık alanında artan yatırım talebinin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Türkiye’yi bölgesinde sağlık alanında cazibe merkezi olarak niteleyen, bu alanda yetişmiş uzman kadro ve teknoloji açısından en avantajlı ülke olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Dr. İhsan Şahin, şu ana kadar pek çok hastane yapan ve işleten firmalarla yatırımcıları buluşturduklarını ve her iki taraf için de çok kazançlı işbirliklerinin hayata geçirildiğini söyledi. Sektöre girmek isteyen yatırımcılara Dernek olarak kapılarının açık olduğunu belirten Dr. İhsan Şahin, özellikle Sağlık Bakanlığının ve Başbakanlık Yatırım Ajansının yaptıkları girişimlerin çok önemli sonuçları olduğunu, bu alanda küresel büyüklükteki yatırımcıların ülkemize geldiğini söyledi. Bu yatırımcıların bir kısmının son günlerde isminden sıkça bahsettiren PPP modelli hastane yatırımlarına yöneldiğini, diğer bir kısmının da özel hastane sektörünü tercih ettiğini belirten Şahin, yabancı yatırımcıların dikkatini çeken ve kıtalar ötesinden ülkemize gelmelerine neden olan bu potansiyelin yerli yatırımcılar tarafından yeterince farkına varılmadığını vurguladı.

Sağlık yatırımları yerli yatımcılar için daha kolay ve risksiz

Sağlık işletmelerine yatırım yapmanın yerli yatırımcılar için çok daha kolay ve risksiz olduğunun altını çizen Dr. İhsan Şahin, “Ülkemize gelen yabancı yatırımcıların büyük çoğunluğu global krizin etkisiyle cazibesi azalan ülkelerden ve bankacılık sektöründen ayrılarak reel yatırıma yönelen yabancı fon ve yardım sandıklardan oluşuyor. Bu kapsamda ülkemizde de devasa bütçelere sahip olan birçok sendika, fon, sandık gibi kamusal, özel veya yarı özel bütçeli kuruluşlar var. Bu bütçeler finansal anlamda mevduat hesaplarında tutuluyor ve ülkemizdeki yatırıma ya da istihdama hiçbir katkısı olmuyor. Gerek özel şirketleri gerekse bu bütçe sahiplerini sağlık sektörüne yatırım yapmaya çağırıyoruz. Çünkü sağlık sektörüne yapılan yatırımlar kazançlı olduğu kadar kalıcı ve ülkemiz için gerekli olan yatırımlar. Artık küresel boyuttaki çok önemli aktörler ülkemize sadece fonlara, hisse senetlerine ya da faize para yatırmak için gelmiyorlar, fiilen üretime ve istihdama yatırım yapmak için de geliyorlar” dedi.

Yabancı yatırımcılar gibi yerli yatırımcı ve kaynaklarında sektöre yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Şahin, bu sektörün özellikle istihdam alanında ülkemizdeki en önemli sektör olduğunu söyledi. Orta ölçekli bir özel hastanede bile yaklaşık 500 personelin istihdam edildiğine değinen Şahin, PPP projelerindeki Şehir Hastanelerinde bu sayının binlerle ifade edileceğini söyledi. “Gün yastık altındaki kaynakların üretime ve istihdama dönüştürüleceği gündür” diyen Şahin, sağlık sektörünün istikrarı, kazancı, istihdamı ve üretimi ile ülkemiz açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti.

haberciniz.com