Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme

Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) ilişkin yeni düzenleme yapılarak her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara verildi.

Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) ilişkin yeni düzenleme yapılarak her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara verildi.

Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme

İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;
• Hastane çalışanlarını haberdar etmekte,
• Risk durumunda iletişime olanak tanımakta,
• Kısa ve net mesaj vermekte,
• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,
• Panik oluşmasına engel olmakta,
• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta,
• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.
Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını sağlamak için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, hastaneyle ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır.

Ülkemizde Hizmet Kalite Standartları kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz kodun da hayata geçmesi ile 3 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.
Mavi kod; tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Genellikle oluşturulan bir çağrı sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod, belirlenmiş sorumlu personelin, çoğunlukla kardiyak arrest durumundaki hastaya müdahalesini mümkün kılmaktadır.
Pembe kod; hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır. Hastane kendi özgün koşulları çerçevesinde çocuk kaçırılma durumları için bir uyarı sistemi kurmaktadır.
Beyaz kod ise hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan çalışanlara ise gerekli destek sağlanmaktadır. Ardından, gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite yönetim birimlerine teslim edilmekte ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır.
Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur.

Numaralar kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla verilmiştir. Bu nedenle telefon üzerinden Renkli Kod Uygulaması bulunan sağlık kurumları 1 Nisan 2012 tarihine kadar, renkli kodlar için belirlenen numaralara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

En geç 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren telefon üzerinden Renkli Kod Uygulaması bulunan sağlık kurumlarının belirlenen numaraları yalnızca ilgili renkli kodlar için kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
MAVİ KOD 2222
BEYAZ KOD 1111
PEMBE KOD 3333