“Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kuruldu

“Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kuruldu…

“Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kuruldu…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru:

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Bakanlığımızda yeni bir teşkilat yapılanması öngörülmüş olup, bu süreçte Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen görevler için farklı bir organizasyon yapısı öngörülmüştür. 19 Mart 2012 tarihinden itibaren Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı biriminin varlığı sona ermiş olup Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

Bundan böyle sağlık hizmetlerinde kalite standartları geliştirme, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, sağlık kurumlarının akreditasyonu alanlarında çalışmalarını yürütecek olan “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” yeni dönemde tüm enerji ve birikimini bu alanda kullanacaktır.

Başkanlığımız bu yeni dönemde, yürüteceği faaliyetlere yönelik olarak çalışmalarına hız vermiş ve öncelikle;

  • –  İnsan sağlığını odak noktası yapacağını,
  • –  Sağlıkta hizmet kalitesinin standartlarını yükselteceğini,
  • –  Hasta ve çalışan güvenliğini önceleyeceğini,
  • –  Sağlığın tüm paydaşlarını kucaklayacağını,
  • –  Dinamik yapısıyla yeniliklere öncülük edeceğini,

Bir diğer deyişle Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Anahtarı olacağını temsil eden yeni logosunu tasarlamıştır.