Sağlıklı İletişim Toplantıları

‘Sağlıkta İletişim, Sağlıklı İletişim Toplantıları’ başlıyor.

‘Sağlıkta İletişim, Sağlıklı İletişim Toplantıları’ başlıyor.

 

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanması kapsamında  ‘Sağlıkta İletişim, Sağlıklı İletişim Toplantıları’ adıyla bir dizi toplantı düzenleyecek.

İlk toplantı Kamu, Özel, Üniversite ve 112 Başhekimleri ile İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürlerinin katılımı ile 3 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.