Sağlık turizmine vergi istisnası

Dünyada 100 milyar dolarlık medikal turizm pastasındaki payını artırmayı hedefleyen bakanlık, yabancı hastaları tedavi eden hastanelere vergi istisnası getirdi.

Dünyada 100 milyar dolarlık medikal turizm pastasındaki payını artırmayı hedefleyen bakanlık, yabancı hastaları tedavi eden hastanelere vergi istisnası getirdi.

 

Sağlık turizmindeki potansiyeli gören hükümet, yabancı hastayı tedavi eden hastaneleri teşvik kapsamına aldı. Maliye Bakanlığı’nın yabancılara hizmet veren hastanelerin gelirlerinden yarı yarıya vergi istisnası getirmesiyle birlikte, Türkiye’nin gelecek yıl 200 bin medikal turistten 2 milyar dolarlık gelir elde etmesi planlanıyor. Geçen yıl ise 110 bin turist Türkiye’de tedavi olmayı tercih ederken bunun karşılığında 1 milyar dolar ödeme yaptı.

Türkiye, medikal turizmde yüksek standart ve uygun fiyatlarıyla Avrupa ve Ortadoğu için cazibe merkezi oldu. Geçen yıl 110 bin yabancının tedavi olmak için Türkiye’yi tercih ederek 1 milyar dolar bırakmasının ardından Türkiye, bu alandaki çıtayı yükseltti. Sağlık turizminde dünyada bir numara olmayı hedefleyen Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurdu. Dünyadaki potansiyeli ve Türkiye’nin yapabileceklerini inceleyen Bakanlık, 2023 yılına kadar kaplıca turizmi ve medikal turizmde dünyanın bir numarası olmayı hedefliyor. Dünyada medikal turizmin pasta büyüklüğünün 100 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye ise termal ve medikal potansiyelini kullanarak pazar payını birkaç kat artırıp 10 yıl içinde bu pastadan en büyük dilimi almayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye geçen yıl termal dışında medikal tedavi olmak üzere 40 farklı ülkeden 100 binden fazla turist geldi. Yabancılar, yaşadıkları ülkelerde sağlık hizmetlerinin pahalı, erişimin zor ve standartlarının yeterli olmaması gibi sebeplerden dolayı Türkiye’yi tercih ediyor. Ayrıca Türkiye’de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin yüksek, fiyatların diğer ülkelere kıyasla düşük olması, iklim şartlarının uygunluğu, tatil fırsatının çokluğu, kısa bekleme süreleri, uzman hastane ve hekim ile yeterli teknolojik donanım, Türkiye’nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

ALMAN VE HOLLANDALILAR GÖZ TEDAVİSİ İÇİN GELİYOR

Türkiye’ye tedavi için en çok Almanya, Hollanda, Fransa, Kıbrıs ve Avusturya’dan hasta geliyor. Avrupa’da yaşayan Türkler yoğunlukla, Adana, Kayseri ve Gaziantep devlet hastanelerinde tedavi görürken diğer hastalar İstanbul, Antalya gibi büyükşehirlerde özel hastaneleri tercih ediyor. Ayrıca, sağlık altyapısının yetersiz olduğu Balkan, Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri de son yıllarda Türkiye’yi medikal tedavi amaçlı ziyaret ediyor.

Sağlık turistlerinin yüzde 43’ü Almanya’dan gelirken, bu hastaların da yaklaşık yarısı göz operasyonu için Türkiye’yi tercih etti. Ancak Hollandalı turistlerin yüzde 70’i Türkiye’ye sadece göz operasyonu için geliyor. Irak’tan gelen hastaların yüzde 35’i kalp-damar tedavisi oldu. Türkiye, özellikle göz alanında önemli bir paya sahip. Ancak göz tedavisinin kişi başına getirisi bin doların altında gerçekleşiyor. Onkoloji, kardiyolojisi ve beyin cerrahisinde bu rakam 15 bin doların üstüne çıkarken özellikle organ ve uzuv nakil hastaları için 50 bin doları buluyor.

Yenialanya