Sağlık Turizmi Fuarı ve Zirvesi düzenlenecek

İstanbul Health Expo Medikal Ürün ve Sağlık Turizmi Fuarı ve eşzamanlı olarak 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi düzenlenecek.

İstanbul Health Expo Medikal Ürün ve Sağlık Turizmi Fuarı ve eşzamanlı olarak 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi düzenlenecek.

17-20 Ocak 2013 Tarihleri arasında İstanbul Health Expo Medikal Ürün Ve Sağlık Turizmi Fuarı ve eşzamanlı olarak 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi düzenlenecek.

Türkiye’den başta Sağlık Sektörünün önemli temsilcileri olmak üzere, Hükümet temsilcileri, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey bürokratlarının geniş katılımıyla gerçekleşecek.

Yurt içinden gerekse Ortadoğu Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’nden konunun uzmanları ve yatırımcı ve iş adamlarının davet edilecek ve söz konusu ülkeler ile Türkiye’deki muhatapları arasında yatırım ve işbirliğinin gerçekleşmesine katkı sağlanması hedeflenmekte. Bu amaçla sektör temsilcilerinin başta komşu ülkeler olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar, Avrupa, Kuzey Afrika ülkelerinden ve ABD’den gelen konuklarla iş bağlantıları yapmaları için özel programlar yapılacak.

Diğer taraftan yatırımcı ve işadamlarının Zirveye katılan hükümet temsilcileri ve bürokratlarla sektörün gelişmesi için birebir temasa geçme imkânı sağlanacak. Fuarın özellikle tıp turizmi alanında faaliyet gösteren hastaneler için de yeni iş bağlantılarına kapı açması beklenmekte.

Destekleyen Kuruluşlar

T.C. Sağlık Bakanlığı – SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) – Türsab – Özel Hastaneler Platformu – TÜMSAD (Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği) – TUSİDER (Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği) – Ege Özel Hastaneler Derneği – Türkiye Sağlık Turizmi Derneği – BUSAT (Bursa Sağlık Turizmi Derneği) – ASTD (Adana Sağlık Turizmi Derneği) – Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği – Sağlık Kenti Samsun Derneği – Dünya Yaşlanma Konseyi – Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Derneği – TÜRKAP (Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği ) – Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

KATILIMCILAR

Sağlık Bakanlığı Üst düzey yöneticileri ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Çalışma Bakanlığı ve SGK üst düzey yöneticileri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, KİK, DMO ve ilgili kamu kurum yöneticileri, Başhekimler ve yardımcıları, Hastane müdürleri ve yardımcıları, Başhemşireler ve yardımcıları, Üniversite hastane yöneticileri, Diğer özel ve kamu sağlık kuruluşlarının yöneticileri, Tüm sağlık mensupları, Medikal Sektör temsilcileri, Valilikler ve Kalkınma Ajansları, Seyahat Acentaları, Sağlık Kuruluşları, Otel ve Termal Oteller, Kültür, inanç, doğa turizmi gibi özel ilgi turizmi acenteleri, Event Şirketleri, Turizm yatırımcıları, Sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler, Turizm birlikleri ve dernekleri, Ulusal basın kuruluşları, Turizm medyası (Gazete, Dergi, İnternet portalları ve TV programları)