Sağlık-Sen’in Hemşire Araştırması

Sağlık-Sen’in 12 bölgede 869 hemşire ile gerçekleştirdiği araştırma, hemşirelerin çalışma koşullarıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu.

Sağlık-Sen’in 12 bölgede 869 hemşire ile gerçekleştirdiği araştırma, hemşirelerin çalışma koşullarıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu.

Buna göre, hemşirelerin çözülmesini istedikleri ön önemli sorunların başında döner sermaye adaletsizliği geliyor. Her dört hemşireden biri döner sermaye adaletsizliği sorununun çözülmesini isterken, hemşirelerin yüzde 67’si hekimler ile aralarındaki döner sermaye uçurumundan rahatsız olduklarını belirtiyor. Hemşirelerin yüzde 21’i sözleşmeli personel uygulamalarını, yüzde 18’i mesleki görev tanımlarının net olmamasının çözülmesi gereken öncelikli sorun olduğunu ifade ediyor. Yüzde 63’ü de çalıştıkları kurumlarda ücret dengesizliği olduğunu düşünüyor.

Terfilerdeki adaletsizlikten de şikayetçi olan hemşireler, kadına yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınmasına rağmen, sağlık kurumlarında erkeklerle eşit şartlarda olamamaktan şikayetçi. Sağlık-Sen’in araştırmasına göre hemşirelerin yüzde 54’ü sağlık kurumlarında terfi politikalarının adil olmadığını düşünüyor.

Ayrıca, 100 nüfusa düşen hemşire oranında Türkiye 52 Avrupa ülkesi içinde sonuncu sırada geliyor. Türkiye’nin AB ortalamasını yakalayabilmesi için bugün 420 bin hemşireye ihtiyaç bulunuyor. Hali hazırda devlet ve üniversite hastanelerinde yaklaşık 100 bin hemşire çalışıyor.

HEKİMLER GİBİ UZMANLAŞMAK İSTİYORLAR

Hemşirelerin yüzde 80’i işyerinde mesleği dışında bir görev verilmesini istemiyor. Her 4 hemşireden üçü hekimler gibi mesleklerinde uzmanlaşmak istediklerini belirtiyor.

Sağlık-Sen’in Araştırması’na katılan hemşireler, erkeklerin hemşirelik mesleğinde yer almasının fiziksel anlamda iş yüklerini hafifleteceğini de düşünüyor. Erkek çalışanların çoğunluğu ise bu fikre karşı çıkıyor.

ŞİDDET VE MOBBİNG’E EN ÇOK HEMŞİRELER UĞRUYOR

Katılımcıların yüzde 68.1’i zaman zaman sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtiyor. Yüzde 57’si şiddetin kaynağı olarak hasta yakınlarını, yüzde 19’u yönetsel sorunları, yüzde 52’si medyanın haber dilini gösteriyor. Her 10 hemşireden 9’u mesleğin en önemli riskinin enfeksiyona yakalanmak olduğunu belirtiyor. Her 4 hemşireden biri çalıştıkları kurumların enfeksiyondan korunma konusunda yeterli olmadığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 41’inin işyerinde geleceğe dönük beklentileri ise olumsuz. Hemşirelerin yüzde 42’si çalıştığı kurumun mesleğinde ilerleme konusunda fırsat tanımadığından yakınıyor. Yüzde 54’ü terfi politikalarında kendilerine adil davranılmadığını düşünüyor.

ERKEK HEMŞİRE TALEBİ

Hemşirelerin yüzde 42.5’i çalıştığı kurumda personel yetersizliği olduğuna inanıyor. Yüzde 54’ü erkek hemşireliğin yaygın olmasının fiziksel anlamda iş yüklerini hafifleteceğini düşünüyor. Ancak, Sağlık-Sen’in erkek çalışanların hemşirelerle ilgili kanaatlerini de ölçtüğü araştırmasında, erkeklerin yarısından fazlası hemşirelik mesleğinin kadınla özdeşleşen bir meslek olduğunu belirterek erkek hemşire fikrine karşı çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, hemşirelerin yaşanan döner sermaye adaletsizliğinden rahatsız olduğunu vurgulayarak, hekim-hekim dışı personel arasındaki uçurum adil bir seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti. Memiş, “Hemşireler performans değerlendirmelerinde haklı olarak kendi emeklerinin dikkate alınmasını istemektedirler. Performansa dayalı ek ödeme sistemi mutlaka adil bir yapıya kavuşturulmalıdır” dedi.

Hemşirelere de branşlaşma ve uzmanlaşma imkanları tanınması gerektiğini belirten Memiş, hemşirelerin yardımcı sağlık personeli şeklinde tanımlanmasını haksızlık olarak değerlendirdi. Memiş, “Hemşirelik de hekimlik gibi bilimsel disipline sahiptir. Hemşireler yardımcı sağlık personeli tanımlamasıyla görevleri dışında işlerde çalıştırılmamalı, kendi mesleğinde uzmanlaşma imkanları sağlanmalıdır” dedi.

Memiş, hemşirelerin sağlık sistemi içinde yönetim kademelerinde daha fazla yer alabilmelerinin sağlanması gerektiğini de kaydetti.

Sağlık araştırmalarında yılların deneyimi