Sağlık Politikaları Üzerine yayında

“Sağlık Politikaları Üzerine” yayın yapmaya başladı.

“Sağlık Politikaları Üzerine” yayın yapmaya başladı.

Prof. Dr. H. Erdal Akalın tarafından kurulan ve yönetilen “Sağlık Politikaları Üzerine“, sağlık politikaları kapsamına giren konularda blog anlayışıyla yayın yapmaya başladı. Kısa vadede temelde Prof. Dr. H. Erdal Akalın’ın yazılarından oluşan site, misafir yazarları, seçme sunumları, öneri yazıları ve ilgili bağlantıları ile de zaman içerisinde daha zengin bir içerik sunacak.

“Sağlık Politikaları Üzerine”nin temel konuları:

-Sağlık politikaları
-Sağlık hizmeti sunumu/sistemleri
-Sağlık ekonomisi
-Sağlık yönetimi
-Tıp eğitimi
-Sağlık okuryazarlığı
-Kalite iyileştirme
-Hasta güvenliği
-Kronik hastalıklar
-Hastalık yönetimi
-Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar

www.saglikpolitikalari.org