Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 yayımlandı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 yayımlandı.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 yayımlandı.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010’a erişmek için tıklayın…

İçindekiler

ÖN SÖZ………………………………………………………………………………………………………VIII
FOREWORD…………………………………………………………………………………………………..IX
SUNUŞ…………………………………………………………………………………………………………..X
PREFACE……………………………………………………………………………………………………….XI
İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI ve İLLERİ………………………….XII
NOMENCLATURE of TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICS and PROVINCES..XII
KISALTMALAR………………………………………………………………………………………….XIII
ACRONYMS………………………………………………………………………………………………….XIII
Bölüm 1
Genel Demografik Göstergeler……………………………………………………………………………1
Chapter 1
General Demographic Indicators………………………………………………………………………..1
Bölüm 2
Mortalite………………………………………………………………………………………………………….9
Chapter 2
Mortality…………………………………………………………………………………………………………9
Bölüm 3
Morbidite……………………………………………………………………………………………………….19
Chapter 3
Morbidity……………………………………………………………………………………………………….19
Bölüm 4
Risk Faktörleri………………………………………………………………………………………………..33
Chapter 4
Risk Factors……………………………………………………………………………………………………33
Bölüm 5
Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması………………………………………………….39
Chapter 5
Prevention of Diseases and Protection of Health…………………………………………………39
Bölüm 6
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları………………………………………………….53
Chapter 6
Health Care Facilities and Infrastructures………………………………………………………….53
Bölüm 7
Sağlıkta İnsan Kaynakları…………………………………………………………………………………75
Chapter 7
Human Resources for Health…………………………………………………………………………….75
Bölüm 8
Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ………………………………………………………………………..95
Chapter 8
Utilization of Health Care Services……………………………………………………………………95
Bölüm 9
Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı……………………………………………………………………..123
Chapter9
Health Economics and Financing…………………………………………………………………….123
Bölüm 10
Açıklamalar…………………………………………………………………………………………………..133
Chapter 10
Explanations…………………………………………………………………………………………………133