Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 Taslağı Yayımlandı

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü‟nce tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 (Taslak) yayımlandı.

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü‟nce tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 (Taslak) yayımlandı.

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının 2008‟de milat olarak başlattığı sağlık istatistikleri yıllığı çalışmalarını “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010” ile devam ettirmekte. Yıllık, sağlık hizmetleri sektörünün değişik boyutlarına kapsamlı bir bakış getirmekte olup literatürde yer edinmesi beklenmekte.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010, güncel ulusal verilerin daha eski tarihli ulusal verilerle karşılaştırılabilmesinin yanı sıra diğer ülkelerle uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına da imkân veren türden verileri sunan önemli bir bilgi kaynağı vazifesi de üstlenmesi beklenmekte.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010(Taslak)