Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul Kararları

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi gereği kurulan Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul Kararları açıklandı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi gereği kurulan Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul Kararları açıklandı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22’nci maddesi ile Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen temsilcilerinden oluşan  Kurum İdari Kurul, Sağlık Bakanlığı toplantı salonunda 25 Ekim 2010 tarihinde toplandı.

Toplantıda,  öncelikle 09 Nisan 2010 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında alınan kararların değerlendirilmesinin ardından gündemde yer alan konular görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul Kararları