Sağlık Bakalığının “İcap Nöbetleri İle ilgili Danıştay 12. Daireisinin Yürütmeyi Durdurma Kararı” Hakkında Duyurusu

Antalya Tabip Odası tarafından açılan davada Danıştay 12. Dairesi “Uzman Tabip mevcudu tek olan branşlarda icap nöbeti yazılmasına ilişkin hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Antalya Tabip Odası tarafından açılan davada Danıştay 12. Dairesi “Uzman Tabip mevcudu tek olan branşlarda icap nöbeti yazılmasına ilişkin hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

İcap Nöbetleri İle ilgili Danıştay 12. Daireisinin Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.

İlgili duyuru için tıklayınız.