Sağlık Bakanlığı 131 Milyon TL’lik İhtiyaç Fazlası Ürünü Devretti

Sağlık Bakanlığı, 2009 yılında 88 milyon TL, 2010 yılında ise 43 milyon TL olmak üzere iki yılda 131 milyon TL tutarında ihtiyaç fazlası mal ve malzemeyi ihtiyacı olan Bakanlık hastanelerine “bedelsiz” olarak devretti.

Sağlık Bakanlığı, 2009 yılında 88 milyon TL, 2010 yılında ise 43 milyon TL olmak üzere iki yılda 131 milyon TL tutarında ihtiyaç fazlası mal ve malzemeyi ihtiyacı olan Bakanlık hastanelerine “bedelsiz” olarak devretti.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever yaptığı açıklamada, Bakanlığın ihtiyaç fazlası havuzunda yer alan ilaç, tıbbi sarf ve cihazları ihtiyacı olan hastanelerine “bedelsiz” devrettiğini belirtti.

İhtiyaç fazlası ürünler için web tabanlı bir program kullanıldığını anlatan Atasever, “Bakanlık bu sayede bütün hastanelerini haberdar ederek, bu ürünlerin kullanılmasını sağlıyor. Uygulamadan üniversite hastaneleri de yararlanabiliyor” dedi.

Bununla, Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasının amaçlandığını vurgulayan Atasever, herhangi bir nedenle ihtiyaç fazlası haline gelen ilaç, tıbbi sarf ve her türlü demirbaş malzemenin, ihtiyacı olan kurumlara bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin mevzuatın 2009 yılında düzenlenerek, uygulanmaya başladığını anımsattı.

“Malzeme kaynakları yönetim sistemi ile takip ediliyor”

Atasever, Türkiye genelinde stok havuzu gibi değerlendirilen ihtiyaç fazlası ürün paylaşımının “Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)” ile takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu sistemle birlikte 2009 yılında 88 milyon TL, 2010 yılında ise 43 milyon TL olmak üzere iki yılda 131 milyon TL tutarında ihtiyaç fazlası mal ve malzeme, ihtiyacı olan Bakanlık hastanelerine bedelsiz olarak devredildi.

Bahse konu çalışmaların sürekli kılınması amacıyla Nisan ayından itibaren bu çalışmaların ‘İhtiyaç Tespit Komisyonları’ marifetiyle yürütülmesi ve her üç ayda bir listelerin güncellenmesi istendi.”

Yapılan yeni düzenlemeye göre, kurumların en geç 20 Nisan 2011 tarihine kadar stoklarında bulunan her türlü tıbbi cihaz, büro mobilyaları ve benzeri demirbaşlar ile ilaç ve tıbbi sarf gibi tüketime yönelik ürünleri komisyon marifetiyle değerlendirip, kurum için ihtiyaç oluşturmayan ürünleri ‘İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülü’ne kaydetmesi gerektiğini anımsatan Atasever, bunun ‘bedelsiz’ devredilmek üzere diğer kurumların bilgisine sunulmasının istendiğini belirtti.