Resmi İstatistik Programı (2012-2016)

Resmi İstatistik Programı (2012-2016) kabul edildi.

Resmi İstatistik Programı (2012-2016) kabul edildi.

Karar Sayısı : 2011/2630

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ekli “Resmi İstatistik Programı (2012-2016)”nın kabul edildi; Kalkınma Bakanlığının 21/12/2011 tarihli ve 151 sayılı yazısı üzerine, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI