“Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” ve “Örnek Hesaplama Kılavuzu” Yayımlandı

doktor_performans.jpg

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile başhemşire olarak görev yapan yönetici sınıfı personelin hizmet sunumuna ilişkin performansını değerlendirebilmek ve söz konusu personelin daha verimli çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulan 19/10/2009 tarihli “Yönetici Mali Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 01/03/2010 tarihinden bu yana kurumlarda uygulanmaktadır.

doktor_performans.jpg

doktor_performans.jpg

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile başhemşire olarak görev yapan yönetici sınıfı personelin hizmet sunumuna ilişkin performansını değerlendirebilmek ve söz konusu personelin daha verimli çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulan 19/10/2009 tarihli “Yönetici Mali Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 01/03/2010 tarihinden bu yana kurumlarda uygulanmaktadır.

Bakanlığa bağlı kurumlarda baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile başhemşire olarak görev yapan yönetici sınıfı personel için yönetici birim performans kriterleri geliştirilmiş olup 20/09/2010 tarihli “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Bu itibarla,

1) 19/10/2009 tarihli ve 40029 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Yönetici Mali Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır. Son olarak 2010 yılı ekim ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak 2010 yılı eylül ayı Yönetici Mali Birim Performans Katsayısı 19/10/2009 tarihli ve 40029 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Yönetici Mali Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” usul ve esasları çerçevesinde hesaplanacaktır.

2) 2010 yılı kasım ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2010 yılı ekim ayından itibaren ise Yönetici Birim Performans Katsayısı 20/09/2010 tarihli ve 37420 sayılı Makam onayı ile “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” usul ve esasları çerçevesinde hesaplanmaya başlanılacaktır.

3) 19/10/2009 tarihli “Yönetici Mali Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”si uyarınca Yönetici Mali Birim Performans Katsayısı personelin net performans puanı ile çarpılarak personele yapılacak brüt ek ödeme tutarı tespit edilmekteydi. Ancak yeni yayımlanan 20/09/2010 tarihli “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca Yönetici Birim Performans Katsayısının personelin brüt ek ödeme tutarı ile çarpılması gerekmektedir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde Yönetici Birim Performans Katsayısı tavan ek ödeme tutarı ile çarpılmak suretiyle personelin brüt ek ödeme tutarının belirlenmesi gerekmektedir.

4) 20/09/2010 tarihli “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca Yönetici Birim Performans Katsayısının hesaplanmasına yönelik “Örnek Hesaplama” kılavuzu hazırlanmıştır.

20/09/2010 tarihli ve 37420 sayılı Makam onayı ile “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” ve “Örnek Hesaplama” kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge
Örnek Açıklama