“Tam Gün” Yasası’nda Kaos Devam Ediyor

Önce Anayasa Mahkemesi, ardında Danıştay’dan darbe yiyen Tam Gün Yasası’ndaki belirsizlik devam ediyor.

Önce Anayasa Mahkemesi, ardında Danıştay’dan darbe yiyen Tam Gün Yasası’ndaki belirsizlik devam ediyor.

Yargının kararı üzerine Sağlık Bakanlığı istemeden de olsa, üniversite hekimlerinin muayenehane açmasına izin verirken, kamudakilerin açamayacağını bildirdi. Bu açıklamanın yürütmesini durduran Danıştay kararı ise kaosu pekiştirdi.

Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Yasası’ndaki “üniversite hastanelerindeki doktorların muayenehane açmalarını” engelleyen maddeyi iptal etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın “Kısmi iptal kararı sadece üniversitedeki doktorları ilgilendiriyor, kamudakilerin ’31 Temmuz’dan itibaren muayenehane açmaları mümkün değil.” şeklindeki basın açıklamasının Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması ise kaosu pekiştirdi. Bir taraftan muayenehaneler açık kalırken, diğer yandan Danıştay’ın kararını fırsat bilen özel hastaneler kamunun doktorlarına yöneldi. Özel hastaneler, Tam Gün’le kamu dışında bir yerde çalışması yasak olan doktorlara “Mesai sonrası bizde çalışın” teklifinde bulunmaya başladı. Bakanlık ise olayın netleşmesi için üç hafta önce Danıştay’a ulaştırdığı savunmanın sonuçlanmasını bekliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “3 hafta geçti, tık yok. 24 saat içinde tabip örgütünün talebine jet yanıt veren Danıştay, 3 hafta geçmiş olmasına karşın bir cevap vermedi.” diyor.

Hastanelerde yaşanan ‘Tam Gün’ kaosunun gelişimi: Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusuyla Tam Gün Yasası’nda üniversite hastanelerinde mesai saati sonrası çalışmayı engelleyen ilgili maddeleri iptal ederken, kamudaki doktorların çalışmasıyla ilgili düzenlemelere müdahale etmedi. Sağlık Bakanlığı da kısmi iptal kararının sadece üniversite doktorlarını ilgilendirdiğini açıkladı. Ancak Türk Tabipleri Birliği, bakanlığın açıklamasının yürütmesini durdurmak üzere Danıştay’a başvurdu. Danıştay da bir ilke imza atarak bu basın açıklamasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece on binlerce devlet doktoruna mesai bitiminde çalışma imkanı doğdu. Yasanın ilk halinde doktorların muayenehanelerini kapatması öngörülürken, yaklaşık 2 bin doktor muayenehanesini kapatmadı.

Danıştay’ın kararı sonrasında yaşanan kaosa bağlı olarak, doktorlar arasında döner sermayelerle ilgili karışıklıklar baş gösterdi. Ağustos’tan önce kamuda yarı zamanlı çalışan hekimler ile tam gün çalışan hekimler farklı miktarda döner sermaye alıyordu. Ağustostan itibaren tüm doktorlar tam gün çalışacağı için muayenehanesi olsun olmasın herkes eşit döner sermaye almaya başladı. Ancak muayenehanesi olanlar 17.00’den sonra da çalıştığı için daha fazla kazanıyor. Bu durum, diğer hekimlerin tepkisini çekiyor. Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın, kamudaki doktorları çeken özel hastanelere çeşitli yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı bildirildi.