Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web Servisi (PBYS) uygulamasına geçiş

“Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web Servisi (PBYS)” uygulamasına 04.07.2011-25.07.2011 tarihleri arasında geçilecek.

“Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web Servisi (PBYS)” uygulamasına 04.07.2011-25.07.2011 tarihleri arasında geçilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan performansa dayalı ek ödeme ve kurumsal performans uygulamalarıyla ilgili sonuçların sağlıklı olarak ve güncel şekilde izlenebilmesi, değerlendirme yapılabilmesi amacıyla  “Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web Servisi (PBYS)” uygulamasının geliştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, kurumların kurumsal ve bireysel performans verilerinin otomasyon sisteminden aktarılmasını amaçlayan “Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web Servisi (PBYS)” uygulamasına 04.07.2011-25.07.2011 tarihleri arasında geçmeleri gerekmekte.

İLGİLİ YAZI

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.01/28878 01.07.2011
Konu : Performans Yönetim Bilgi Sistemi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan performansa dayalı ek ödeme ve kurumsal performans uygulamalarıyla ilgili sonuçların sağlıklı olarak ve güncel şekilde izlenebilmesi, değerlendirme yapılabilmesi, verilerin zamanında ve doğru olarak sisteme aktarılmasına bağlıdır. Bu sebeple verilerin Bakanlık veritabanına, kurumların otomasyon sistemi üzerinden otomatik olarak doğrudan aktarılması amacıyla “Performans Yönetim Bilgi Sistemi Web servisi (PBYS)” uygulaması geliştirilmiştir.

Bu sebeple Kurumlarımızın otomasyon sistemlerini aşağıdaki linkte belirtilen web servis dokümanlarında yer alan bilgileri aktarmaya uygun hale getirmeleri ve 04.07.2011 tarihi itibariyle istenilen verileri web servis aracılığıyla göndermeye başlamaları gerekmektedir.

İlk verilerin web servis aracılığıyla gönderilmesi işleminin 25.07.2011 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 04.07.2011- 25.07.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilk veri aktarımı kapsamında 2011 yılı Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin tüm verilerin gönderilmesi gerekmektedir. Kurumlarımızın, daha sonraki aylarda ise en geç her ayın 25’ ine kadar bir önceki ay verilerini düzenli olarak web servis aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Kurumlarımız tarafından web servis aracılığıyla aktarılacak kurumsal ve bireysel verilerin veri aktarımına ilişkin web servis adresi olarak http://95.0.0.71/ptsws/service.asmx kullanılacaktır. Ayrıca; web servis yardım dokümanlarına http://95.0.0.71/pts/default.aspx adresinden ulaşılabilecektir.

Başhekimler tarafından web servis aracılığıyla veri aktarımından sorumlu başhekim yardımcısı belirlenerek; belirlenen baĢhekim yardımcısının ve web servis aracılığıyla veri aktarımını gerçekleştirecek bilgi işlem elemanının isimlerinin ve iletiĢim bilgileri ve e-posta adreslerini 08.07.2011 tarihine kadar analiz@saglik.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumlarımız tarafından web servis aracılığıyla veri aktarımına ilişkin olarak bilgi alınabilecek personelin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiş olup konuya ilişkin hususlarda bu kişilerle irtibat kurulması gerekmektedir. YPTS (Yeni Performans Takip Sistemi)’ nin uygulamadan kaldırıldığı yönünde Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı bildirime kadar, aynı zamanda YPTS’ ye (Yeni Performans Takip Sistemi) veri giriĢi yapılmaya devam edilecektir.

Uygulamanın takibi ile verilerin web servis aracılığıyla düzenli olarak gönderilmesinin sağlanması hususundaki sorumluluk hastane başhekimlerine aittir.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek