Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Ücret Sistemi

“Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Ücret Sistemi’nin Kamu Kesiminde Uygulanması” konulu panel gerçekleştirildi.

“Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Ücret Sistemi’nin Kamu Kesiminde Uygulanması” konulu panel gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Türkiye Personel Yönetim Derneğinin ortak düzenlediği “Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Ücret Sistemi’nin Kamu Kesiminde Uygulanması” konulu panel 9 Şubat 2011 tarihinde Erdoğan Özen Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Birçok kamu kuruluşu ve özel sektör temsilcisinin katıldığı panelin açılış konuşmasını PERYÖN Kamu Temsilcisi Özden Aslan yaptı.

Aslan: İnsanların Performansını Etkileyen En Önemli Unsur Moraldir

Konuşmasına Performans Yönetim Sistemi’nin tarihçesinden bahsederek başlayan Özden Aslan, Performans Yönetim Sistemi’nin ilk başlangıçta ki amacının sadece ücret ayarlaması olduğunu, ancak zamanla performansı birçok faktörün etkilediğinin fark edildiğini söyledi. Aslan, insanların performansını etkileyen en önemli unsurun moral olduğunu vurgulayarak moralin motivasyonu ve özgüveni arttırdığına dikkat çekti.

Performans Yönetim Sistemi’nde öncelikle kurumun performans kriterinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Aslan, performans planının hazırlanmasının ve sürekli geri bildirimlerin değerlendirilmesinin sistem açısından önemini anlattı. Aslan, geri bildirimlerden elde edilen verilerle hedefler arasında oluşan boşlukların giderilebilineceğini, hedeflerimizin ne kadarını tutturduğumuzu ya da ne kadar gerisinde kaldığımızı görebileceğimizi belirtti.

Özden Aslan’ın konuşmasının ardından panele geçildi.

Panelde ilk sözü AYGAZ İnsan Kaynakları Direktörü Esra Akın aldı..

Akın: Performans Yönetim Sisteminde amaç başarılı performansı takdir etmek, ödüllendirmek, başarısız performansı yönetmek olmalıdır

Konuşmasına Performans Yönetim Sistemini, 1997 yılında kurumlarında başlattıklarını ve sonraki yıl ücretlere yansıtıldığını anlatarak başlayan Esra Akın, Performans Yönetim Sisteminde amacın, “Başarılı performansı takdir etmek, ödüllendirmek, başarısız performansı yönetmek”
olduğunu söyledi.

Esra Akın özel bir araştırma firmasının 548 katılımcı şirket arasında yapmış olduğu 2010 Ücret ve Yan Haklar Raporu verisine göre; Özel şirketlerin yüzde 97’sinin performans değerlendirmesi yaptığını, şirketlerin yüzde 87’sinin yılda bir, yüzde 5’inin de yılda iki kez performans değerlendirmesi yaptığını ve satış kadrolarının yüzde 67’sinin, diğer kadroların ise yüzde 47’sinin performansa dayalı değişkene göre gelir aldığını belirtti.

Akın: Şirket hedeflerinin zorlayıcı, ancak ulaşılabilir nitelikte olması, hedef sahiplerinin, şirketin hangi hedeflerine katkı sağladıklarını görebilmesi çok önemlidir

Esra Akın, “Hedef belirlenirken, şirket hedeflerinin tüm organizasyon için tutarlı ve dengeli biçimde yayılımının yapılması, şirket hedeflerinin zorlayıcı, ancak ulaşılabilir nitelikte olması, hedef sahiplerinin, şirketin hangi hedeflerine katkı sağladıklarını görebilmesi çok önemlidir. Ayrıca hedeflerin tanımlamasında, ulaşılmak/başarılmak istenen nokta net bir dille ifade edilmelidir. Hedef, gün, zaman, miktar, kalite, maliyet, hız kriterleri açısından net ve tanımlanan göstergelerin ölçülebilir olması, hedefin tanımlanırken eldeki kaynakların göz önünde bulundurulması gerekir.” dedi.

Personel Yönetim Sisteminin 1-2 yıl içerisinde hemen uygulanabilecek bir sistem olmadığına dikkat çeken Akın, ayrıca sistemin kuruma özel olması gerektiğini hatırlattı. Esra Akın, “Performans Yönetim Sisteminin amacı, işlerimizi hedeflerimiz doğrultusunda yapmaktır.” diyerek sözlerini
noktaladı.

Alptekin: Ölçemediğimizi yönetemeyiz

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Danışmanı Mükrime Alptekin panelde yaptığı konuşmada, kamu kurumlarında performans değerlendirme ve geliştirme sistemi hakkında yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Alptekin, Performans Yönetim Sistemi ile ilgili sadece ülkemizde değil birçok ülkede başlangıçta sıkıntılar yaşandığını ancak yaşanan aksaklıklar karşısında alınacak önlemlerle ilerlenebildiğini söyledi.

Alptekin, Performans Yönetim Sistemi eğer özel sektör örnek alınarak entegre edilirse, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın ekonomik yönden en iyi ülkelerinden biri olacağına inandığını belirtti.

Mükrime Alptekin “Bazen gözümüzle gördüğümüzü zannettiğimiz görüntüler bizi yanıltabilir.

Bakış açımızda hata olabilir. Ancak, kişinin algısından bağımsız bir sistem yarattığımız zaman başarılı olabiliriz. Doğrular göreceli olabilir. Ölçemediğimizi yönetemeyeceğimizi bilmeliyiz.” dedi.

Panelde son olarak söz alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarımcısı Dr. Zafer İnkaya, Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanunu ve performans, yaygın performans değerlendirme sistemleri, performans sisteminin amaçları, kurumsal performans sistemlerinde uygulama eksiklikleri, Devlet
Personel Kanunu’ndaki kısıtlar başlıkları altında diğer konuşmacıların aktardığı bilgilerin kısa bir özetini yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Personel Yönetimi Derneği’nin işbirliğiyle daha önce de 23 Eylül 2010 tarihinde “İnsan Kaynakları Yönetimi Paneli” düzenlenmişti.