Performans Sistemi: Sorunlar, Öneriler

Performans Sistemi: Sorunlar, Öneriler – Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Performans Sistemi: Sorunlar, Öneriler – Prof. Dr. H. Erdal Akalın

 

Sağlık hizmeti sunumunun ana hedefleri, herkeze gerekli ve uygun sağlık hizmetini sunmak, israfı önlemek, ihtiyaç duyulan hizmeti verimli bir şekilde sunmak, verilen hizmetin her düzeyde kalitesini iyileştirmek ve hizmet sunumundaki farklılıkları azaltmak olarak belirlenmiştir.

 

Ancak yapılan çalışmalar bu hedeflere ulaşabilen sağlık sistemi sayısının çok az olduğunu  (hatta olmadığını) göstermektedir. Bunun en önemli nedeni sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin beklenilen düzeyde olmamasıdır.

 

Son yıllarda sağlıkta reform yapmaya çalışan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan araştırmalar, çok büyük harcamalara rağmen yüksek performaslı sağlık sisteminden ne kadar uzak olduklarını göstermektedir…     DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…