Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27975

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ eki Ön Ödeme İşlemleri başlıklı II numaralı Tablonun, “E-Askeri Daire Mutemet Avansları” bölümüne aşağıda yer alan 4 numaralı bent eklenmiştir.

4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erlere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere

29.500

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalarda profesyonel destek
Akademik çalışmalarınızın yazım, kontrol, tercüme, literatür, istatistik işlemleri