Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

alman_hastanesi.jpg

24 Eylül 2010 – 27/3/2002 tarih, 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklikler öngören yönetmelik 23 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı:

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel hastanelerin temel özellikleri

alman_hastanesi.jpg

alman_hastanesi.jpg

24 Eylül 2010 – 27/3/2002 tarih, 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklikler öngören yönetmelik 23 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı:

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel hastanelerin temel özellikleri

MADDE 5 – Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verir.
Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel hastane kadroları ve kadro devri
MADDE 6 – Özel hastane kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.

 

Yönetmeliğin tamamı