OECD Sağlık Verileri “Health Data 2011” Açıklandı.

OECD sağlık verileri “Health Data 2011” açıklandı.

OECD sağlık verileri “Health Data 2011” açıklandı.

Türkiye OECD ülkeleri arasında sağlığa ulaşmada en geri ülkelerden biri. Ülkedeki hemşire sayısı OECD ortalamasının altıda biri…

OECD sağlık verileri “Health Data 2011” açıklandı. Türkiye GSYİH’deki pay ve kişi başına sağlık harcaması itibarıyla 34 OECD ülkesinin sonuncusu oldu. Son yıllarda doktor sayısındaki artışa karşın Türkiye OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen doktor sayısı açısından ikinci en düşük ülke durumunda. 2009 itibarıyla Türkiye’de bin kişiye 1.6 doktor düşüyor. Rakam örgüt ortalaması olan binde 3.1’in yarısı.

ANKA’nın haberine göre, OECD’ye üye ülkelerde sağlık alanında ortalama bin kişiye 8.4 hemşire düşerken, Türkiye’de bu rakam bin kişiye 1.5 hemşire olarak ölçüldü. Türkiye’de özel sektör kamu toplamı sağlık harcamaları GSYİH’nin yüzde 6.1’ine karşılık geliyor ve bu rakam sonunculuğu getiriyor. OECD ortalaması ise yüzde 9.5 olarak ölçüldü. GSYİH’sinin yüzde 17.4’ünü sağlığa harcayan ABD’yi bu alanda yüzde 12’lik harcamayla Hollanda, yüzde 11.8 ile Fransa ve yüzde 11.6 ile Almanya izliyor.

Sağlık harcamalarının gelirle doğru orantılı olduğunu anımsatılan raporda, Türkiye’nin 2008’de satın alma gücü paritesi itibarıyla 902 dolarla örgüt çapında kişi başına en düşük sağlık harcamasında bulunmasının sürpriz sayılamayacağı belirtildi. OECD’nin 2009’daki sağlık harcaması ortalaması 3223 dolar oldu.

Rapora göre Şili, ABD ve Meksika hariç tüm örgüt ülkelerinde kamu sektörü, sağlığın fonlanmasında ana kaynak. Türkiye’de 2008 itibarıyla sağlık harcamalarının yüzde 73’ünü kamu yapıyor, rakam 2009’da yüzde 71.7 olan OECD ortalamasının üzerinde.

Cumhuriyet Gazetesi 03.07.2011