Ödenek Gönderme ve Harcamalar Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin genel bütçe kaynaklarından yapacakları harcamalara

Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin genel bütçe kaynaklarından yapacakları harcamalara yönelik 28.01.2011 tarih ve 1034 sayılı “Ödenek Gönderme ve Harcamalar” konulu yazı hakkında harcama birimlerinde oluşan tereddütleri gidermeye yönelik aşağıdaki açıklamayı yaptı:

1- Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan (Ankara, İstanbul ve İzmir hariç) yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin GENEL BÜTÇE kaynaklarından yapacakları (maaş, yolluk, elektrik, yakacak vb.) giderlere ilişkin iş ve işlemler İl Muhasebe Müdürlükleri; büyükşehir belediyesi sınırları dışında bulunan yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin harcama işlemleri ise harcama biriminin bulunduğu yerdeki Malmüdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK 1-a) Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Palandöken Devlet Hastanesi harcamalarına ilişkin iş ve işlemler Erzurum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığıyla,

1-b) Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesinin harcamalarına ilişkin iş ve işlemler ise Hınıs Malmüdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

2- Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin GENEL BÜTÇE kaynaklarından yapacakları (maaş, yolluk, elektrik, yakacak vb.) giderlere ilişkin iş ve işlemler Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri; büyükşehir belediye sınırları dışında bulunan yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin harcama işlemleri ise harcama biriminin bulunduğu yerdeki Malmüdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK  2-a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Elmadağ ilçesindeki Dr.Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi harcamalarına ilişkin iş ve işlemler Ankara Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü aracılığıyla,

2-b) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan Polatlı ilçesi Duatepe Devlet Hastanesi harcamalarına ilişkin iş ve işlemler ise Polatlı Malmüdürlüğü aracılığıyla

gerçekleştirilecektir.

3- Büyükşehir statüsünde olmayan diğer illerimizin merkezinde bulunan yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizin GENEL BÜTÇE kaynaklarından yapacakları (maaş, yolluk, elektrik, yakacak vb.) giderlere ilişkin iş ve işlemler İl Muhasebe Müdürlükleri; il merkez sınırları dışında kalan ilçelerdeki yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimize ait  harcama işlemleri ise harcama biriminin bulunduğu yerdeki Malmüdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK  3-a) Muş ili merkezinde bulunan Muş Devlet Hastanesi harcamalarına ilişkin iş ve işlemler Muş Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığıyla,

3-b) Muş ili merkez sınırları dışında kalan Varto Devlet Hastanesi  harcamalarına ilişkin iş ve işlemler ise Varto Malmüdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecektir.